6. juni førte NAF sak på vegne av medlemmet Bror Steiner fra Oslo i Høyesterett. Allerede etter en uke kom dommen:

NAF vant frem med kravet om rustutbedringer.

Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF gleder seg over dommen, og mener det er en gledens dag for norske forbrukere. I praksis betyr at forbrukerne kan reklamere på mangelfulle utbedringer selv om den opprinnelige absolutte reklamasjonsfrist har utløpt.

Rust reparert, men kom tilbake

Bilforhandleren Star Autoco utbedret i 2006 rustskader på NAF-medlemmets Mercedes. Medlemmet betalte ikke for utbedringen, da den ble utført som et reklamasjonsarbeide. Alle fire dører ble utbedret og bakluka skiftet. I 2009 dukket rusten frem igjen på alle fire dørene, mens bakluka som ble byttet ut i 2006, var rustfri. NAF-medlemmet valgte å reklamere på jobben som ble gjort i 2006, men Star Autoco viste til at reklamasjonstiden var gått ut.

Vant i tingrett og lagmannsrett

Saken havnet i Oslo tingrett som konkluderte med at reklamasjonen sto seg til tross for at reklamasjonsfristen var gått ut. Dette fordi det tar tid før rusten kommer tilbake og man får bevist at utbedringsarbeidet er dårlig utført. Lagmannsretten opprettholdt tingrettens konklusjon. Star Autoco anket lagmannsrettens dom og dermed var det opp til landets øverste rettsinstans å avgjøre saken.