Regelmessig utfører NAF undersøkelser blant medlemmene om hva de de vil at vi skal levere av tjenester og medlemsfordeler. Et tydelig svar er at det er stor interesse blant medlemmene for rabatter på verkstedtjenester og majoriteten vil ha bilen reparert på samme sted som de tar EU-kontrollen. Derfor har NAF begynt med verksted.

2016 var et prøveår – 2017 gir utvidelse

I 2016 prøvde vi ut verkstedtjenester i Oslo, Ålesund og på Hamar. Medlemmene og kundene var kjempefornøyde! Hele 9 av 10 er fornøyde med NAFs verkstedjobber. Nesten halvparten av de som hadde bilen på EU-kontroll hos oss, valgte i 2016 å ta reparasjonene hos NAF.

De gode erfaringene gjør at NAF fortsetter med verksted på disse tre stedene og samtidig har bestemt seg for å åpne verksted på fem nye NAF-sentre i 2017. De fem stedene som får verksted er: Tromsø, Stavanger,  Trondheim, Fredrikstad og Kristiansand.

Utfordrer NAF Verksted organisasjonens uavhengighet?

Bilbransjen kan oppfatte NAF som en konkurrent. Vi tenker det er sunt med flere kvalitetsbevisste aktører i verkstedmarkedet. På de NAF-sentrene som i dag verksted, er det et klart skille mellom kontroll- og testevirksomheten og verkstedtjenestene. Som medlem får du et tilbud på reparasjon av feil vi finner på en test eller EU-kontroll.

Men det er selvsagt helt opp til den enkelte om de velger å gjøre det. Hvis et medlem ikke vil reparere bilen hos NAF, hjelper vi dem videre til et annet verksted de kan få et tilbud fra.

Medlemmene er også ivaretatt på en god måte i forhold til klagesaker på jobber utført på et av NAFs verksteder. Ved en klage håndterer NAF Klagenemd som er ledet av en ekstern advokat, saken, ikke våre interne advokater. Da unngår vi å sitte på begge sider av bordet. Dette vil fungere på samme måte som ved eventuelle klager på andre NAF produkter og tjenester i dag. 

Hvilke reparasjoner skal gjøres? 

I første omgang tilbyr NAF service, samt reparasjon av de mest frekvente feil som vi finner på EU kontroll. Dette gjør at vi møter medlemsbehovet om å slippe flere stopp for å få bilen godkjent og klar for veien.

Når kommer dette til mitt senter?

I første omgang er det de tre eksisterende verkstedene (Oslo Haslevangen, Hamar, Ålesund) og de fem byene som i 2017 får NAF Verksted på NAF-senteret. Dersom du ønsker verksted på ditt nærmeste senter, kan det være lurt å kontakte lokalavdelingen.

Hvordan bestiller man verkstedtime hos NAF?

Timer kan bestilles/bookes både gjennom NAF-senter med verksted, kundesenter og vi jobber for å få booking også på naf.no.