Ulykkesstatistikken for årene 2013-14 sammenliknet med årene 2009-10 viser at ulykkene er redusert med mer enn 70 prosent for gutter i aldersgruppen 18-24 år, og halvert for jenter.

– Trenden er tydelig. Ungdom er mindre utsatt for trafikkulykker enn før. Det er helt urimelig at ungdom skal blir straffet bare fordi de er unge. De bør tvert imot premieres fordi de er flinke, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF. 

NAF mener at forsikringsselskapene nå må senke premiene for ungdom i takt med utviklingen.
– Det er på tide å fjerne ungdomstillegget i forsikringen. Ungdommer er tryggere sjåfører enn før, og bør ikke bli straffet for tidligere kulls trafikksynder, sier Sagedal. 

Dyrt å forsikre ungdom i familiebilen

Det har skjedd en rivende utvikling i sikkerheten og førerstøttesystemene i bilene. Men den typiske «ungdomsbilen» er gjerne av eldre modell. 

- Det er dyrt å forsikre en ung person i en ny bil med fullkasko. Mange velger å kjøpe en rimelig, eldre bil til ungdommen, heller enn å betale ungdomstillegget slik at avkommet kan kjøre familiebilen. Men gamle biler er på langt nær så sikre som nyere biler. Skal vi få bukt med ungdomsulykkene og komme nærmere visjonen om null hardt skadde og drepte i trafikken, må det bli slutt på at ungdom tvinges over i eldre, mindre sikre biler, sier Sagedal. 

Overrepresentert

Tross den gode utviklingen de siste årene, er ungdom, spesielt gutter, overrepresentert i trafikkulykker. Erfaring hos fører, veistandard og bilens sikkerhetsutstyr er alle faktorer som spiller inn på ulykkesstatistikken. 

- Rimeligere forsikring for ungdom kan være med å bidra til at yngre sjåfører heller får bruke familiebilen når de begynner å kjøre selv. Ungdom bør få kjøre den tryggeste bilen, vi har ingen å miste, avslutter Sagedal.