Trafikksikkerhet er noe av det viktigste NAF jobber med og et tilbud til barn er avgjørende for å skape gode trafikanter. Vi har utviklet NAFFENs trafikkboks, en gratis boks for trafikkopplæring i storbarnsavdelingene i barnehager.

  • Se film om NAFFENS trafikkboks øverst i artikkelen

Trafikkulykker er den største frykten når foreldre tenker på barna sine. Våre undersøkelser viser at dette en stigende trend, til tross for at ulykkesstatistikken går ned. NAF ønsker å bidra til å senke denne frykten ved holdningsskapende arbeid og opplæring.

Viktig å starte tidlig for å få sikre trafikanter

Forskning på barn og trafikksikkerhet dokumenterer at trafikkopplæring for barn under syv år gir en sporbar atferdseffekt. For barn over syv år påvirkes kun holdninger og kunnskap. Derfor har vi satt i gang dette tiltaket mot barnehager.

Lek og lær med NAFFEN

I boksen finnes alt som trengs for å lære barn om de viktigste temaene i trafikken på en morsom og engasjerende måte. Materiellet er utviklet i samarbeid med pedagoger og barn. Det er tilpasset rammeplanen for barnehager og er et faglig supplement til det pedagogiske opplegget i barnehagen.

To av elementene som følger med boksen er hånddukkene NAFFEN og Arne, som bor sammen med vennene sine i Nafdal. NAFFEN er den snille løven som følger trafikkreglene, mens apen Arne gjerne finner på rampestreker. I Nafdal skjer det mange elleville historier som alle handler som trafikksikkerhet.

I tillegg til historiene om NAFFEN og Arne inneholder boksen blant annet en CD med sanger sunget av NAFFEN, tegneoppgaver, memory-spill og forslag til forskjellige aktiviteter.