Etter alt å dømme får ikke regjeringens forslag om å tredoble CO2-avgiften på drivstoff flertall i Stortinget. Både SenterpartietAp og Frp sier nei til så store avgiftsøkninger som regjeringen foreslår. Selv regjeringspartiet Høyre sier nå nei til regjeringens planer om økte drivstoffavgifter.  

Dette betyr et viktig gjennomslag for NAFs perspektiver. NAF har vært tydelig på at om man skal ha folk med seg på nødvendige klimakutt, må klimapolitikken bygge på bruk av gulrøtter, ikke piskVi har alle en hverdagsreise, som vi trenger å gjennomføre på en effektiv måte og innenfor økonomiske rammer som lommeboka vår tillater.  

NAFs viktigste forslag til klimagulrøtter (se video) 

  • Bygg ut et godt nok hurtigladenettverk for elbiler  
  • Bevar avgiftsfritaket for elbiler noen år til  
  • Bygg ut kollektivtrafikken i de store byene  
  • Øk belønningen for å vrake gamle, trafikkfarlige og forurensende biler