Det skjer i så nært som alle lokalmiljøer. Barn som må ta seg fram langs trafikkfarlige veier for å komme til skolen. Unger som settes av utenfor skolen av foreldrene, mens bilene rundt krangler om plassen og skaper uoversiktlige og trafikkfarlige situasjoner. Skolebusser som stopper langs veikanten der hverken bussjåføren, skolebarna eller sjåfører på veien har oversikt.

Skrekkeksemplene er mange, det skjer nesten-ulykker både i byene og langs busstopp på landeveiene. Hele 34 prosent oppgir at trafikkforholdene utenfor boligen deres er farlig for små barn, ifølge levekårsundersøkelsen som SSB publiserte like før jul. Andelen er høyest i de største byene.  

NAF en pådriver 

NAF mener politikerne nasjonalt og lokalt har et stort ansvar for å legge til rette for at vi kan ferdes trygt i trafikken. Hvert år får altfor mange livet sitt endret som følge av ulykker. Derfor er NAF en pådriver for mer midtrekkverk, bedre rydding av sideterreng, brede og gode veiskuldre og tiltak som skiller gående og syklende fra biler.

Vi kjemper for at trafikkopplæring må starte allerede i barnehagen og styrkes opp gjennom skoleløpet, og vi er en pådriver for en solid føreropplæring. Selv om mye gjenstår ser vi at dette arbeidet blir prioritert.

Engasjementet fra NAF, Trygg trafikk og andre som står på for trafikksikkerhet gjør en forskjell.  

Du kan være pådriver 

Men også i det nære, i ditt lokalmiljø, nytter det å engasjere seg. Det fikk vi bekreftet da NAF sammen med lokalbefolkningen bestemte seg for å sette tryggheten til barna på Solvang skole på Hamar på dagsorden.

På Solvang oppstår det trafikkfarlige situasjoner hver morgen og ettermiddag ved levering og henting av skolebarna. En situasjon skolen på Hamar er langt fra alene om, slik er det på barneskoler over hele landet. Hva skjedde da NAF og lokale ildsjeler stilte opp en mørk november-morgen med gule refleksvester og gode råd og tips til alle som ferdes rundt skolen? Jo, vi gjorde folk oppmerksomme på og viste i praksis hvordan bilister og gående bør opptre mer trafikksikkert. I tillegg fikk vi gjennomslag! Hamar kommune kom på banen og lovet at de skal etablere ny inngang, slik at barna slipper å gå over parkeringsplassen for å komme inn i skolegården.  

Det nytter 

Lærdommen er: Det nytter å engasjere seg. Også i det helt nære. Når krefter i et lokalmiljø går sammen, får drahjelp av NAF eller andre som brenner for trygge skoleveier, løfter fram en trafikkfarlig strekning eller plass og får de som bestemmer til å lytte - da kan situasjonen forandres til det bedre.  

Sånn kan du være med å gi våre barn og unge et tryggere trafikkår. Godt nytt år!