Hver dag reiser mer enn 2,5 millioner nordmenn til og fra jobb. Mange skal innom skolen, barnehagen og butikken på veien. Faktisk er hverdagsreisen en av de viktigste årsakene til «tidsklemma» mange av oss opplever, og for samfunnet koster ineffektive transportløsninger milliarder i tapt arbeidstid, kø, forurensing og ulykker.

NAF organiserer en halv million trafikanter med stemmerett. Våre medlemmer har gitt beskjed: De er lei av kø, tog som ikke går og løfter om sykkelveier som ikke kommer. NAF har derfor valgt å gjøre kampen for en raskere, tryggere og grønnere hverdagsreise til sin valgkampsak. Derfor aksjonerer vi i over 30 norske byer for å sette hverdagsreisen på dagsordenen og få politikerne til å lytte.

Køståing i byene
En landsomfattende spørreundersøkelse utført av TNS Gallup for NAF viser at trafikanter i de store byregionene bruker opptil en fjerdedel av hverdagsreisen på kø eller forsinkelser.

Den politiske debatten om samferdsel går ofte over hodet på folk. NAF vil vise politikerne hvor skoen trykker for folk flest og hva de er opptatt av. Det er viktig at politikerne vet hva trafikantene opplever ute på veien og perrongen for å løse de enorme utfordringene der det bor mange og befolkningen øker kraftig.

Veivedlikehold i distriktene
Distriktsfolket mener at godt vedlikeholdte veier er viktigst for folks hverdagsreiser. Det er viktigere for dem at myndighetene tar vare på og setter i stand de veiene vi har, enn å bygge nytt.

Samferdselsvalg
En undersøkelse fra NAF viser at samferdsel er den nest viktigste valgkampsaken for velgerne, etter helse og omsorg. 

Aksjonen onsdag 14. august skal få enda flere til å delta i reiseundersøkelsen på www.hverdagsreisen.no. Der kan trafikanter beskrive sin daglige reise til og fra jobb og skole på en enkel måte. Reiseundersøkelsen tar pulsen på norske trafikanters hverdag på en ny og annerledes måte.

Besøk en av våre lokale aksjoner i:

 • Bergen
 • Asker og Bærum
 • Oslo
 • Kristiansund
 • Drammen
 • Moss
 • Øvre Østfold
 • Nordfjord
 • Ålesund
 • Molde
 • Follo
 • Flekkefjord
 • Stavanger
 • Nedre Romerike
 • Søndre Vestfold
 • Trondheim
 • Tønsberg
 • Øst-Finnmark
 • Nedre og Vestre Telemark
 • Mandal
 • Fjorande og Ytre Sogn
 • Kristiansand
 • Nordre Salten
 • Kongsberg
 • Ringerike
 • Tromsø
 • Nord-Gudbrandsdal
 • Bodø
 • Halden
 • Sarpsborg
 • Fredrikstad
 • Gjøvik