Det selges stadig færre bensin- og dieselbiler i Norge. Spesielt i byene og i bynære områder tar elbilene og ladbare hybrider over mer og mer av nybilsalget. Hele 37 prosent av alle nyregistrerte biler i Norge i mars 2018 var nullutslippsbiler. 

Fordi elbilene er fritatt for engangsavgift og moms, taper staten inntekter når elbilsalget øker. Det foreslo Høyre å gjøre noe med: Et utvalg foreslo å skru opp engangsavgiften på bensin- og dieselbiler for å kompensere for de tapte inntektene. I media gikk Høyre ut og fremstilte forslaget som at økt avgift på bensin- og dieselbiler ville være et miljøtiltak, som skulle få flere til å velge elbil. 

Det reagerte NAF på, fordi økt elbilsalg er avhengig av to ting: 

  • at prisen på batteriene går ned 
  • at rekkevidden på elbilene går opp. 

En fersk rapport utarbeidet av Transportøkonomisk Institutt (TØI) for NAF, viser nemlig at skru opp engangsavgiften på diesel- og bensinbiler vil kun ha veldig liten effekt på elbilsalget. 

Politisk mål om kun nullutslippsbiler 

Stortinget har satt som mål at alle nye biler i Norge skal være nullutslipp fra og med 2025. For å nå dette 2025-målet, er det viktig at dagens elbilfordeler fortsetter. TØI har beregnet at: 

  • Med  dagens avgiftsnivå  vil elbilandelen av nybilsalget være på 94 prosent i 2025.  
  • Ved å  stramme inn CO2-avgiften  vil vi kunne oppnå et elbilsalg på 96 prosent.  

Det er altså snakk om en minimal effekt. NAF vil gjerne ha tiltak som gjør elbilen konkurransedyktig. Allerede går norsk elbilimport det remmer og tøy kan holde. Det er ventelister på en rekke elbiler så som Tesla 3, Opel Ampera, Porsche Mission E, Audi e-tron og Jaguar i-Pace. Det å gjøre det dyrere å kjøpe bensin- eller dieselbil øker ikke importkapasiteten til Norge, eller produksjonskapasiteten hos elbilprodusentene. 

Derfor var det så viktig å stanse Høyres forslag – det ville kun økt inntektene til staten, ikke fått flere elbiler på veiene. I tillegg ville det blitt dyrt for alle de som ennå ikke kan bytte til elbil. 

To ting må til for flere elbiler på veiene

Skal politikerne gjøre noe for å øke elbil-andelen, så er det to ting de må gjøre:

  1. Å vente på teknologien, som kommer fort.
  2. Bidra til bedre ladeinfrastruktur og hjemmeladingsmuligheter. Gode og raske lademuligheter vil være med på å redusere både rekkeviddeangsten og redusere ladetiden.

Begge deler vil gjøre folk tryggere på at elbil kan tjene den funksjonen som diesel- og bensinbilen har i dag.