NAF har invitert Fortum, Tesla, Grønn Kontakt, Vattenfall, Ionity og Kople til å fortelle om hvordan de har tenkt å møte denne utfordringen.  

Følg sendingen direkte her onsdag 14. oktober fra 1230 

De siste årene har veksten i antall ladepunkter vært lavere enn veksten i antall elbiler.  

Dette skjer samtidig som stadig flere som skal ha elbil ikke kan lade hjemme. Disse er mer avhengig av gatelading og antakelig også hurtiglading. Det betyr at behovet for ladere øker enda raskere enn veksten i antall elbiler.  

5000 hurtigladere må bygges fram mot 2025

For forbrukeren betyr dette at mange opplever ladekø og venting langs veien.  

  • Tre av fire elbilister sier til oss at de ønsker flere hurtigladere langs veiene 
  • 50 prosent ønsker flere destinasjonsladere på hoteller og kjøpesentre 
  • Mange etterlyser økt effekt, bedre skilting og lavere priser 
  • Mer enn én av tre opplever ladekø  
  • Hver femte opplever at ladere er nede 
  • Én av seks opplever at det er dårlig skilting, for lite informasjon om ladere, for dårlig skiltet om prising og effekt 

For å finne ut hva som bør være et relevant ladenettverk har NAF tatt utgangspunkt i Teslas ladenettverk, altså antall ladere og ladefarten, og fordelt dette på antall biler og hva bilene forbruker, og så brukt disse tallene som en rettesnor for den øvrige elbilparken.  

En slik beregning viste at det må bygges rundt 5 000 hurtigladere fram mot 2025.  

Les NAFs ladeplan her

Større krav til brukervennlighet

NAF mener også at brukervennligheten må forbedres betydelig, ikke minst fordi elbileieren er i ferd med å endre karakter 

  • De første som kjøpte seg elbil var teknologiinteresserte menn med høy utdannelse og høy inntekt.  
  • Nå er vi i ferd med å gå over i massemarkedet. De som kjøper elbil, er mer like folk flest.  

Dette er en viktig overgang, fordi det setter mye større krav til brukervennlighet til operatører enn det vi har sett til nå. Folk flest vil kunne bruke elbilen sin på samme måte som en fossil og dieselbil.  

Til sist vil NAF utfordre ladeoperatørene på hva de selv mener er de største hindrene for å få et bedre ladenettverk. Hvor ligger utfordringen? Er det politikk? Er det teknologien? Er det etterspørselen etter lading som ikke er høy nok? Er det avgiftene og kostnaden ved å bygge ut? Er det arealer? 

Dette ønsker vi å få operatørene til å være konkrete på.