Forskning viser at nødbremsesystemer kan redusere påkjørsler bakfra med en fjerdedel eller mer. Antall skader kan med andre ord bli betydelig redusert. Dette gjelder spesielt nakkesleng-skader i lave hastigheter, og mer alvorlige skader i høyere fart.

Fra 2014 vil bilprodusentene få poeng for slike støttesystemer. Når dette blir en del av de anerkjente kollisjonstestene, vil bilprodusentene også strebe etter å lage systemer som gir gode karakterer.

To typer nødbremsing

Støttesystemene for nødbremsing blir testet i lav hastighet (10 - 50 km/t) og i høyere hastighet (30 - 80 km/t). Karakterene gis utfra hvordan systemene hjelper sjåføren til å unngå en krasj eller gjøre skadene minst mulig.

Grunnen til å dele testen i disse to delene er at dette følger teknologien som er tilgjengelig på markedet i dag. Systemene er ulike i de forskjellige bilene. I den ferske testen er seks av de åtte bilene testet i lav hastighet der reaksjonstiden er så knapp at sjåføren er avhengig av automatisk nødbremsing. Testen i høyere hastighet forutsettes det at bilføreren har tid til å reagere og at systemet varsler om fare og samtidig forsterker bremsingen. I tillegg er skal systemet også i høyere hastighet kunne bremse automatisk dersom sjåføren ikke reagerer på varselet.

  • Les mer detaljer om testen ved å følge linken til høyre.

NAF en del av Euro NCAP

NAF samarbeider med sine internasjonale søsterorganisasjoner med å gjennomføre og  tilgjengeliggjøre kollisjonstester til norske forbrukere. NAF vil at alle alltid skal kunne reise sikkert, og testene er viktige for å opplyse forbrukerne om nye bilers sikkerhet.