– Mange var bilturist i eget land i sommer. Det ser ut til å ha gitt mersmak. På kort sikt kan det se ut som korona-utbruddet har endret ferievanene våre, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

Flere vil feriere med bil i Norge

Før sommeren gjorde NAF en undersøkelse som viste at om lag tre av fire planla norgesferie med bil. Det ser ut til å ha slått til: 74 prosent svarer nå at de brukte bil på norgesferien i sommer.

Siste undersøkelse viser at bilen kan bli ferievinner også om ett år: En av fire svarer at de vil feriere mer med bil i Norge.

– Folk peker på at bilferie er fleksibelt, det er enkelt å komme til naturopplevelser og at ferien kan tilpasses eget budsjett som fordeler med denne ferieformen, sier Ryste.

– I tillegg tenker nok mange annerledes når vi planlegger feriene fremover, så lenge usikkerheten rundt krononasmitten fortsatt er stor. Hva som skjer på lengre sikt er usikkert, men på kort sikt ser det ut som korona påvirker ferieplanleggingen for mange i alle fall ett år frem i tid, sier Ryste.

Rasteplasser er viktig, men kvaliteten er ikke god nok

For at norgesferien skal bli enda mer vellykket, er det et par grep turiststeder og ikke minst veimyndigheter kan gjøre.

– Når vi spør hva som er viktig når folk skal på bilferie, og ser dette opp mot hva de som har vært på ferie i år er mest fornøyd med, er det områder det er rom for forbedring. Det ene er kvaliteten på rasteplasser og det andre er trengsel på stoppesteder. Begge disse er svært viktig for mange. Samtidig ser vi at på langt nær så mange er fornøyd med dette etter årets ferie, sier Ryste.

Undersøkelsen viser at 69 prosent mener kvalitet og renhold på rasteplasser er viktig når de skal på bilferie. Kun 38 prosent har vært fornøyd med dette etter årets ferie. Tilsvarende svarer 67 prosent at det er viktig med lite kø og trengsel på stoppestedene, mens bare 48 prosent er fornøyd.

Kan bli innrykk av norgesturister også neste sommer

– Bilferie er en ferieform som tilpasses folks egne budsjett og behov. Det har blitt mange flotte rasteplasser langs de nasjonale turistveiene, men også mindre rasteplasser bør tilpasses at vi kan bli flere på veien neste sommer. Her har veimyndighetene en jobb foran seg, sier Ryste.

For mer informasjon om undersøkelsen, ta kontakt med en av våre pressekontakter.