Tirsdag 22.september vil køen på E18 være ikke-eksisterende hvis NAF får det som de vil. Da skal NAF sammen med aktører som NHO, NSB, Ruter, Telenor og IKEA bevise at det går an å bruke mindre tid på hverdagsreisen. Det skal de gjøre ved å fjerne køen på Norges mest trafikkerte veistrekning, E18 inn til Oslo.

Eksperimentet gjennomføres i forbindelse med ”Kampen om tiden”, et initiativ fra NAF med hensikt om å belyse samferdselsutfordringene samfunnet står overfor og hva man i felleskap kan gjøre for å løse problemene.

– For å kunne løse de formidable trafikkutfordringene vi står overfor, er vi nødt til å jobbe sammen. Med ”Kampen om tiden” skal vi ikke bare peke på utfordringene, men komme med konkrete løsninger til hva norske trafikanter, samfunnsaktører og ikke minst myndighetene bør gjøre for å ta tilbake tiden vi mister hver dag på å stå i kø. Vi mener dette er mulig å gjøre noe med, og skal derfor også bevise det ved å løse utfordringen der problemet er størst, sier NAF-sjef Stig Skjøstad. 

Store køkostnader

I følge NAFs beregninger koster køene inn til storbyene det norske samfunnet hele 2,6 millioner kroner i minuttet. En sum som bare vil øke med befolkningsveksten i årene som kommer.

Kø er langt mer en bare kroner og øre. Det kompliserer hverdagsreisen til norsk trafkanter. Mange må planlegge sine dagliger reiser utifra hvor lang tid en bruker i kø.

Kjemper for barnefamilien

De som vil få mest igjen for mindre kø er barnefamiliene, kommer det frem i NAFs trafikantbarometer. Her sier 6 av 10 norske foreldre at de føler seg rammet av tidsklemma. Barnefamiliene er også de som er minst fornøyd med hverdagsreisen, og de som mener de opplever mest kø og forsinkelser i trafikken.

– Siden barnefamilier ofte har en mer komplisert hverdagslogistikk enn folk i andre livsfaser, er det også de som bruker bilen mest. En helt vanlig dag innebærer mange transportetapper, enten det er til og fra barnehagen, jobb, butikken eller fritidsaktiviteter. Når du allerede har for få timer i døgnet, er det provoserende å måtte kaste bort den lille tiden du har i trafikken. Det er denne tiden vi nå ønsker å ta tilbake, sier NAF-sjef Stig Skjøstad.

Kun 600 må la bilen stå

Hvis eksperimentet skal lykkes må antall biler på  E18 inn til Oslo reduseres med omtrent 15 prosent – dette utgjør ikke mer enn 600 biler i rushtiden. NAF og alliansepartnerne mener derfor oppgaven er overkommelig og håper at trafikantene vil bidra gjennom å velge alternativ transport denne dagen.

– Eksperimentet er avhengig av at vi alle jobber sammen og at trafikantene er med oss på å skape en hverdag helt uten kø. Vi oppfordrer derfor alle til å gjøre bevisste transportvalg denne dagen, som å samkjøre til jobb med noen som skal samme vei, parkere bilen utenfor bykjernen, reise kollektivt, sykle eller kanskje be sjefen om fleksibel arbeidstid slik at du kan reise utenfor rushtiden og på den måten lette trafikken, sier Skjøstad.