Hver dag reiser mer enn 2,5 millioner nordmenn til og fra jobb. Mange skal innom skolen, barnehagen og butikken på veien. Faktisk er hverdagsreisen en av de viktigste årsakene til «tidsklemma» mange av oss opplever, og for samfunnet koster ineffektive transportløsninger milliarder i tapt arbeidstid, kø, forurensning og ulykker. Målet med kampanjen er å sette samferdsel høyt på dagsordenen i valgkampen.

Nasjonal kampanje for en bedre hverdag
Av alle bilreiser i Norge er en fjerdedel hverdagsreiser til og fra jobb. For mange, særlig i distriktene, er bilen eneste alternativ. I byene bruker stadig flere kollektivt. Dersom Norge skal nå sine klimamål er det imidlertid nødvendig å få mange flere over på kollektivtransport – et tilbud som mange steder er sprengt allerede. I tillegg skaper sterk befolkningsvekst press på veiene som i mange tilfeller er dårlig vedlikeholdt.

NAF har over en halv million trafikanter med stemmerett, og våre medlemmer har gitt klar beskjed: De er lei av kø, tog som ikke går og løfter om sykkelveier som aldri kommer. NAF har derfor valgt å gjøre kampen for en raskere, tryggere og grønnere hverdagsreise til sin valgkampsak.  For å finne ut mer om hverdagsreisene til folk flest over hele landet, setter vi nå i gang Norges største reiseundersøkelse – en kjempedugnad for å fortelle politikerne hvor skoen trykker.

Norske trafikanters tidsklemme blir kartlagt
Den nye valgkampanjen fra NAF er den første i sitt slag og tar pulsen på norske trafikanters hverdag på en nyskapende måte. På kampanjens hjemmeside www.hverdagsreisen.no kan trafikanter beskrive sin daglige reise til og fra jobb og skole. Undersøkelsen er mobilbasert, og alle med en smarttelefon kan gå inn på nettsiden og enkelt legge inn sin hverdagsreise.

Den politiske debatten om samferdsel går ofte over hodet på folk. Vi vil vise politikerne hvor skoen trykker for folk flest og hva de er opptatt av. Det er viktig at politikerne vet hva trafikantene opplever ute på veien og perrongen – ellers lar de seg friste til å prioritere fine, nye veier der det bor lite folk, fremfor å løse de enorme utfordringene der det bor mange.