I undersøkelsen TNS Gallup har utført for NAF, svarer folk utfra det de selv mener de bruker på hverdagsreisene hver måned i form av drivstoff, bompenger og billetter.

Regionale forskjeller

Det er Trøndelag og Nord-Norge som kommer billigst ut av hverdagsreisen, her svarer 72 prosent at de bruker under 1000 kroner i måneden på sine hverdagsreiser. De dyreste hverdagsreisene er på Østlandet med unntak av Oslo og Akershus. Østlandet er der folk har lange pendlerreiser. Derfor oppgir flest her at de har de dyreste reisene.

Forskjeller mellom storbyene

Ser man på storbyene er det som for regionene, forskjeller. Trondheim kommer billigst ut med 68 prosent som svarer at de bruker under 1000 kroner, mens Oslo og Bergen er dyrest med 60 prosent.

I Oslo og omegn er det mange om reiser inn til Oslo sentrum på jobb. Mange bruker over 1000 kroner på månedskort, og bomringen trekker nok opp for bilistene. Det forklarer nok hvorfor de oppgir å ha de dyreste reisene blant storbyene.

Skjulte kostnader

Hverdagsreisen er dyrere for mange enn det undersøkelsen spør om, særlig for bilbrukerne. Kostnadene for bilbruk er langt høyere enn utgiftene til drivstoff og bompenger. Kostnader som forsikring, vedlikehold, dekkslitasje, nedskrivning o.l. gjør at en dieseldrevet familiebil som kjøres 15 000 kilometer i året koster 6 kroner per kilometer å bruke. En rapport fra Transportøkonomisk Institutt viser at bilister anslår kostnaden til om lag halvparten av reell kostnad.

Transport er dyrt i Norge. Vi ligger godt over gjennomsnittet i Europa. Derfor er det litt overraskende at så mange oppgir at de bruker under tusenlappen på hverdagsreisene sine.

Hverdagsreisen er viktig for alle trafikanter. De aller fleste bruker for mye verdifull tid på den. 

Tabeller:

Omtrent hvor mye tror du at du bruker totalt i måneden på dine hverdagsreiser (drivstoff, bompenger, billetter)?

 

Regioner

 

Alle

Oslo/Akershus

Øvrige Østlandet

Sør- og Vestlandet

Trøndelag og Nord-Norge

Under 500 kr

33 %

34 %

33 %

29 %

39 %

500 - 999 kr

30 %

28 %

25 %

34 %

33 %

1000 - 1999 kr

20 %

24 %

22 %

20 %

15 %

2000 - 2999 kr

8 %

9 %

11 %

7 %

6 %

3000 eller mer

4 %

3 %

4 %

5 %

3 %

Vet ikke

5 %

3 %

5 %

6 %

4 %

 

Omtrent hvor mye tror du at du bruker totalt i måneden på dine hverdagsreiser (drivstoff, bompenger, billetter)?

Storbyene

Stavanger og omegn

Oslo og omegn

Bergen og omegn

Trondheim og omegn

Under 500 kr

30 %


62 %

29 %


60 %

26 %


60%

38 %


68 %

500 - 999 kr

32 %

31 %

34 %

30 %

1000 - 1999 kr

22 %

 

25 %

 

23 %

 

17 %

 

2000 - 2999 kr

6 %

 

8 %

 

8 %

 

8 %

 

3000 eller mer

4 %

 

3 %

 

4 %

 

3 %

 

Vet ikke

6 %

 

3 %

 

6 %

 

4 %

 
     

Dyrest

     

Billigst