Det er bare de som ikke har bil som er like positive som elblistene til selvkjøring 

- Mange som har kjøpt elbil er opptatt av ny teknologi og har et positivt syn på teknologien. Dessuten er det en del Tesla-eiere som nok har fått smaken på selvkjøring, sier Nils Sødal, Senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.  

Mye av teknologien er på plass, men veien er fortsatt lang til vi kjører rundt i selvkjørende bilerI dag testes det ut noen steder hvordan det fungerer med selvkjørende busser.  

Nær halvparten er negative 

NAFs Trafikantbarometer viser at skepsisen fortsatt er betydelig: Totalt svarer 48 prosent at de ikke kan tenke seg å reise i selvkjørende biler.  

-Folk er nok usikre på hvordan dette vil fungere i praksis og om det vil være trygt. De som tester ut selvkjøring i dag har en jobb å gjøre for å sikre at teknologien er til å stole på. Men selvkjøring kan på sikt bety nye muligheter for de som ikke kan kjøre selv, og åpne for nye former for mobilitet, sier Sødal 

Sjåføren har ansvaret 

Tesla er en av bilprodusentene som har gitt sine kunder tilgang til stor grad av selvkjøring. Dette og andre eksempler viser at teknologien løper foran lovverket.  

-Selv om teknologien har kommet langt, er det et godt stykke fram både for infrastruktur og lovverk, mener Sødal 

Fortsatt er det slik at det er sjåføren som har det juridiske ansvaretblant annet ved ulykker. Hvordan dette stiller seg når bilene skal kjøre selv, er fortsatt i det blå. 

NAFs Trafikantbarometer er den mest fullstendige undersøkelsen av nordmenns holdninger og handlinger i trafikken. Den utføres annet hvert år av TNS Kantar på oppdrag for NAF. Årets undersøkelse er gjennomført i perioden januar-februar 2019. Undersøkelsen er landrepresentativ, med ekstra utvalg i storbyene og regionene for å sikre valide resultater fra hele landet. 1000 respondenter svarte på den landsrepresentative undersøkelsen, og totalt har 3975 personer deltatt. 

Jeg kan tenke meg å reise i en selvkjørende personbil 

 

Total 

Bileierskap 

 

Total 

Eiere av bensin og dieselbiler  

Eiere av elbil og hydrogen og annet 

Eiere av hybrid og ladbar hybrid 

Har ikke bil 

Svært enig 

9 % 

7 % 

13 % 

8 % 

12 % 

Enig 

17 % 

15 % 

23 % 

18 % 

25 % 

Verken enig eller uenig 

17 % 

17 % 

20 % 

18 % 

16 % 

Uenig 

22 % 

23 % 

20 % 

24 % 

16 % 

Svært uenig 

26 % 

28 % 

14 % 

24 % 

20 % 

Vet ikke 

9 % 

8 % 

7 % 

8 % 

11 %