Betydelig flere mener at deres neste bil blir en elbil nå enn for to år siden. Det viser NAF sitt Trafikantbarometer, som måler folks handlinger og holdninger i trafikken.

35 prosent svarer at deres neste bil vil være en elbil. Dette er en økning fra 28 prosent for to år siden. Samtidig avdekker undersøkelsen at nesten 40 prosent er usikre, like mange som i 2017.

- Med så mange usikre forbrukere, må forutsigbarheten rundt avgiftsfordelene opprettholdes, mener Sødal.

Elbilistene vil ikke tilbake

Elbilistene er de som er mest tilbøyelige til å kjøpe elbil også neste gang. To av tre elbilister er helt klare på at de skal fortsette å kjøpe elbil. Nesten ingen svarer avkreftende.

- De som har tatt spranget fra bensin- og dieselbil til elbil synes tydeligvis ikke at hverdagen med elbil er vanskelig. Og de har nok også merket at det er mange fordeler med elbil særlig når det gjelder drivstoffkostnader. Lader man stort sett hjemme, er strøm billig drivstoff, sier Sødal.

Det er særlig de yngre som er positive til å gå over til elbil. Her svarer nesten halvparten – 46 prosent – at de vil ha elbil neste gang.

Distriktene kommer etter

Det er ikke er så stor forskjell mellom storby-folk og folk som bor på landet. Faktisk er også de som bor på landet mer villige til å gå over til elbil enn de som bor i mindre byer.

- Nå svarer hver tredje person i distriktet at deres neste bil blir en elbil. Storbyområdene har ledet an i elbilutviklingen, men nå begynner elbiler å bli vanligere også i distriktene. Særlig i områder med mye bompenger er det mye å tjene på å ha en elbil. Og med større elbiler med god trekkraft og rekkevidde, vil etterspørselen øke over hele Norge, spår Nils Sødal i medlemsorganisasjonen NAF.

Tabeller:

Vurder følgende påstand: Jeg vil at min neste bil skal være en elbil

2019 2017
Svært enig 13 % 9 %
Enig 22 % 19 %
Verken eller 29 % 29 %
Uenig 15 % 19 %
Svært uenig 12 % 12 %
Vet ikke 9 % 11 %

Jeg vil at min neste bil skal være en elbil brutt ned på bileierskap (2019)

Bensin / Diesel Elbil / Hydrogen Hybrid / Ladbar hybrid Har ikke bil
Svært enig 10 % 34 % 14 % 13 %
Enig 20 % 32 % 35 % 22 %
Verken eller 30 % 20 % 25 % 29 %
Uenig 16 % 5 % 16 % 11 %
Svært uenig 14 % 4 % 5 % 6 %
Vet ikke  8 % 4 % 4 % 19 %

Jeg vil at min neste bil skal være en elbil brutt ned på by og land (2019)

Storby By Land
Svært enig 19 % 11 % 10 %
Enig 26 % 18 % 22 %
Verken eller 30 % 32 % 26 %
Uenig 11 % 17 % 16 %
Svært uenig 4 % 11 % 17 %
Vet ikke 11 % 10 % 8 %

Jeg vil at min neste bil skal være en elbil brutt ned på alder (2019)

Under 30 30 - 44  45 - 59 60 +
Svært enig 18 % 16 % 11 % 8 %
Enig 28 % 22 % 21 % 17 %
Verken eller 24 % 28 % 29 % 34 %
Uenig 10 % 16 % 15 % 17 %
Svært uenig 12 % 11 % 14 % 11 %
Vet ikke 8 % 7 % 9 % 13 %

NAFs Trafikantbarometer er den mest fullstendige undersøkelsen av nordmenns holdninger og handlinger i trafikken. Det utføres annet hvert år av TNS Kantar på oppdrag fra NAF. Årets undersøkelse er gjennomført i perioden januar-februar 2019. Undersøkelsen er landrepresentativ, med ekstra utvalg i storbyene og for å sikre valide resultater fra hele landet.