Målet med Green NCAP er å sørge for at forbrukerne gjør gode miljøvalg. Testene gir europeiske forbrukere uavhengig informasjon om bilenes utslipp som går lenger enn det lovverket krever, og ikke minst skal den avsløre forskjellene mellom strategiene for å få ned utslipp som de forskjellige bilprodusentene har. 

Kollisjonstestene til Euro NCAP har ført til langt sikrere biler. På samme måte skal Green NCAP fungere i forhold til bilenes utslipp. Målet for Green NCAP er å motivere bilprodusentene til å utvikle biler som er mest mulig energi-effektive og får ned utslippene mest mulig. Enn så lenge vurderer testen energiforbruket under kjøring. Men på sikt skal testen kunne vurdere utslipp og energiforbruk i hele livssyklusen til bilen, dvs. fra produksjon til vraking.  

Elbilene vinner første test 

I denne første testen er 12 biler rangert. Ikke overraskende vant to elbiler. Testen konkluderer med at elbiler er de reneste og mest energieffektive bilene som finnes i bilmarkedet. Dette kan komme til å endre seg når Green NCAP utvider testen. Først vil rekkevidde komme inn som et element, før man til slutt skal ha hele livsløpet til bilene med i testen. Da kan gapet mellom elbiler og bensin- og dieselbiler blir mindre. 

Som i Euro NCAPs kollisjonstester bruker Green NCAP stjerner for å rangere bilene. Fem stjerner er det beste. 

Blant de tolv bilene var det spredning i feltet. Alt fra toppskår med fem stjerner til ingen stjerner:  

Mer detaljer om testene finner du på Green NCAP sine nettsider.