I april gikk Mitsubishi Motors Corporation selv ut og bekreftet feil ved beregning av drivstofforbruk på 625.000 biler. Feilen gjelder hvordan luftmotstand og rullemotstand i dekk under kjøring er målt. De unøyaktige testene gjelder både Mitsubishis egne personbiler, og biler produsert for Nissan. Mitsubishi-modellene eK Wagon og eK Space er omfattet, i tillegg til bilene Dayz og Dayz Roox. Produksjonen og salget av disse bilene er stanset.

Store avvik på 16 modeller

Kort tid etter kom den tyske transportministeren på banen med resultater av tester som de tyske godkjenningsmyndighetene, KBA, har gjort av dieselbiler. KBA fant til dels store avvik i NOx-utslipp på 16 ulike bilmodeller når bilene ble kjørt på en annen måte enn kjøremønsteret i syklustestene som brukes for å typegodkjenne bilene. Biler av de tyske merkene Mercedes, Opel og Porsche er berørt. Det samme gjelder biler av merkene Renault, Alfa Romeo, Chevrolet, Dacia, Fiat, Hyundai, Jaguar, Jeep, Land Rover, Nissan og Suzuki. Det ble imidlertid ikke funnet ulovlig programvare i bilene slik tilfellet er i VW-saken.

Kritikkverdig, men ikke ulovlig

KBA vurderer utslippene som kritikkverdige, men ikke ulovlige. Det betyr at disse bilene fortsatt er typegodkjente og lovlige i bruk også på norske veier. Vi får dette bekreftet av Eirik Sætre i Vegvesenet som også gir oss bakgrunnen for hvordan bilprodusentene har klart å omgå regelverket:

«Noe av årsaken til avvikene er at flere bilprodusenter har utnyttet et unntak i regelverket som sier at avgassrensingen kan reduseres for å beskytte kjøretøyene mot skader i ekstreme temperaturforhold. Under påskudd av dette har produsentene redusert virkningen av avgassrensingen allerede i temperaturer rundt 10 grader C, noen helt opp til 17 C.»

Fant ikke jukseprogrammer

En britisk undersøkelse som ble gjort parallelt med den tyske undersøkelsen viser det samme: Både Euro 5 og Euro 6 dieselbiler ligger langt over utslippskravene for NOx. NOx-utslippene var spesielt høye ved tester gjort i lave temperaturer. Testen viste at Euro5 - bilene hadde gjennomsnittlig utslipp som lå fem ganger høyere ute enn i laboratoriene. For Euro 6 – bilene lå utslippene fire og en halv gang høyere ute enn i laboratoriene. Samtidig er utslippene for Euo6 – bilene over 70% lavere enn for Euro 5- bilene. De fant imidlertid ikke jukse-programvare som gjenkjenner syklustesten hos andre bilprodusenter enn Volkswagen. 

Den britiske rapporten finner du her!

Ingen som oppgir reelle utslippstall?

Nei, det er kun den såkalte syklustesten som er grunnlag for tallene for utslipp som registrerer på de enkelte bilene. Denne testen er en laboratorietest som ikke gjenspeiler reelle utslipp ved alminnelig kjøring.

Det er tallene fra syklustesten som brukes for å typegodkjenne bilene, og som også brukes som grunnlag for drivstofforbruk/utslipp som forhandlere oppgir ved salg av bilene. Alle tester som gjenspeiler mer realistisk kjøring viser høyere drivstofforbruk og utslipp.

Hva betyr utslippsjukset for deg?

Foreløpig er det kun biler som er omfattet av VW-skandalen som er pålagt å gjøre endringer på bilen. Vi vet ennå ikke om endringer som gjøres på bilene vil påvirke drivstofforbruk og bilens yteevne. NAF følger med interesse oppfølging av disse sakene i rettsvesenet i andre land – og vil vurdere oppfølginger også her i landet. Vi testkjører sammen med våre søsterorganisasjoner nå alle bilene som er rammet av «dieselgate» fra Volkswagen, og vil bruke disse resultatene til å vurdere oppfølging.

Varsler frivillig tilbakekalling

Typegodkjenningen på andre biler enn de som er omfattet av VW-saken er fortsatt gyldig. Noen berørte bilprodusenter har varslet at de vil gjennomføre en frivillig tilbakekalling og oppgradering av bilene.

Dette gjelder blant annet Mercedes. Her er det opp til deg som kunde om du vil oppgradere bilen. Vårt råd til deg som bileier er i så fall at du ber om å få tydelig informasjon fra forhandleren om hvilke endringer en oppgradering medfører på bilen.

Eiere av dieselbiler må uansett være klar over at bilene har langt høyere drivstofforbruk og NOx-utslipp enn det som følger av typegodkjenningen. Dette gjelder spesielt i lavere temperaturer slik de britiske og tyske testene viser. Dette er høyaktuelt for oss i Norge der vi har en årlig gjennomsnittstemperatur på omkring 10 grader C.

NAF følger saken

NAF ser alvorlig på at det igjen kommer nye saker om juks på hundretusener av biler. Dette svekker forbrukernes tillit til markedet, og viser at Volkswagen-skandalen dessverre ikke var unik.

Vi følger opp VW-saken for enkeltmedlemmer som er berørt. Vi avventer nå resultater av testing av berørte biler som gjøres i regi av vår søsterorganisasjon ADAC i Tyskland. Vi jobber også politisk med saken og har etterlyst en tydelig stemme fra norske myndigheter overfor bilprodusentene. Jukset må få konsekvenser for bilbransjen. Vi ser positivt på at Siv Jensen nå varsler et mulig søksmål mot Volkswagen og at hun garanterer at norske forbrukere ikke skal få økonomiske krav mot seg.

Ikke stol blindt på informasjon

Avsløringene om juks viser viktigheten av at myndighetene ikke stoler blindt på informasjon produsentene oppgir, men faktisk gjennomfører grundige tester av bilene. NAF er derfor glad for at det neste år kommer en bedre syklustest i Europa, som vil gi forbrukerne riktigere informasjon om drivstoff-forbruk.

Det pågår et arbeid i regi av EU der man prøver å bli enig om et nytt system for testing av bilene som skal være mer realistisk i forhold til vanlig kjøring. Dette nye testregimet skal bestå av en syklustest (laboratorietest) og en såkalt RDE (real driving emission) test der bilens forbruk og utslipp testes ved bruk utendørs og i situasjoner som er mer likt alminnelig kjøring. Forhåpentligvis vil dette gjøre at fremtidige biler har reelle utslipp som ligger mye nærmere typegodkjenningskravene.