Den største nyheten er at det stilles høyere krav til personellet som skal gjennomføre kontrollene. De må kurses og sertifiseres personlig for å kunne utføre EU-kontroller. Det er EU som krever dette og Vegdirektoratet som har ansvaret for å påse at kursene gjennomføres innen 20. mai 2021.

- Målet er at EU-kontrollene skal gjennomføres på en mer profesjonell måte, sikre like rutiner hos alle kontrollorgan og NAF-sentre, slik at bilene tilfredsstiller de sikkerhetsmessige og miljømessige kravene som er satt, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

I tillegg til økt kompetanse-krav, vil det også bli mer tidsbruk fordi mange kontrollpunkter har blitt splittet opp og det er flere detaljer som skal fylles ut på kontrollseddelen.

- Du som bileier kommer ikke til å merke mye til de nye reglene, bortsett fra at kontrollen tar litt lengre tid og prisen på kontrollen kommer til å øke, mener Sødal i NAF.

Kursingen av ansatte og nye krav til kostbart verkstedutstyr vil gi store kostnader for de som utfører EU-kontroller. For små verksteder kan kostnadene bli så store at de kutter ut EU-kontrollene.

- For oss i NAF, som er en av de store, profesjonelle aktørene og som gjennomfører rundt 100.000 EU-kontroller i året, tar vi investeringene og fortsetter å tilby medlemmer og kunder EU-kontroll, sier Nils Sødal.

Nye kontrollfrister

Det siste sifferet i registreringsnummeret på bilen har så langt styrt når bilen din skal inn på EU-kontroll. Det blir det slutt med etter 8. februar neste år. Da gjelder følgende:

  • For nye biler registrert etter 8. februar 2019 blir første EU-kontroll 4 år fra registreringsdatoen. Som tidligere skal nye biler ha første EU-kontroll etter fire år, deretter annethvert år.
  • For eldre biler skal man kontrollere bilen etter den fristen som gjelder i dag. Fra første EU-kontroll etter 8. februar 2019 gjelder to år fra kontroll-datoen. 

- Frem til 8. februar 2019 gjelder de gamle reglene. Så har du fått kontrollfrist, forholder du deg til den, rådgir Sødal. - Etter det gjelder nye regler, fortsetter han.

Forbrukerne må være særlig oppmerksomme på en ting. Tidsfristen for etterkontroll av bilen blir strengere med de nye reglene. Hvis bilen ikke blir godkjent, har man to måneder på å utbedre feilene. Derfor er det viktig å beregne nok tid til både kontroll, eventuell reparasjon og etterkontroll. Overholder du ikke fristen for godkjent EU-kontroll kan kjøretøyet bli avskiltet.

- For å slippe å huske på dette, er det lurt å melde seg på en varslingstjeneste hos oss eller andre. Da får du beskjed og kan kontrollere bilen i god tid, avslutter Nils Sødal i NAF.

Bestill EU-kontroll her