Det er historisk at organisasjonene for forbrukerne, importørene og forhandlerne går sammen om et felles forslag til bilavgifter.

Bilavgiftenes bidrag til samfunnsutviklingen
Det er tre sentrale områder der bilavgiftene kan løse viktige samfunnsmessige utfordringer: miljø og klima, trafikksikkerhet og økonomi. De totale klimautslippene fra transportsektoren må reduseres i henhold til Klimaforliket, uten at det går utover mobiliteten. I 2020 skal gjennomsnittlig utslipp av CO2 være 85 gram per kilometer for nye biler. Dette er et ambisiøst mål.

Bilavgiftene må også premiere sikkerhet slik at Norge når nullvisjonen, dvs. at vi får et transportsystem der ingen blir drept eller hardt skadd. Samtidig må avgiftsnivået for bil ned, slik at det blir rimeligere å kjøpe og eie bil.

For å nå disse målene må kraftige virkemidler tas i bruk.