- Skal vi nå målet om 50 prosent reduksjon i klimagassutslipp fra transportsektoren må politikerne prioritere riktig og satse allerede nå, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Staten må ta større ansvar for byene. Langt flere kollektivutbygginger vil etter forslaget få statlig drahjelp ved at staten tar halve regningen.

- Dette er bra, men kommunene har ikke ryggrad til å ta investeringene som kreves fremover. Derfor blir det behov mer statlige penger enn halve kostnaden, mener Sagedal.

En av bærebjelkene i kollektivsatsingen rundt Oslo er InterCity. Det er avgjørende for pendlerne med denne utbyggingen, og den er en viktig nøkkel for å få ned klimautslippene.

- Vi skal lese forslaget skikkelig, men viser det seg at ambisjonene på InterCity-utbyggingen senkes er det alvorlig. Politikerne må sikre at en full utbygging kommer på plass, sier Sagedal.

Bra på vedlikehold

At man nå ser fremkommelighet for syklende, gående, kollektivreisende og veitransport i sammenheng vil kunne gi bedre hverdagsreiser for alle, uansett om de bor på landet eller i byen. Vedlikeholdsetterslepet prioriteres fremfor nye investeringer. 

- Ambisjonen om å fjerne forfallet på vei og bane, er veldig god. NAF har etterlyst dette i mange år og ser nå en mulighet for å komme i mål i løpet av de neste 12 årene. Det er viktig å huske at skal målet nås må det legges mye penger på bordet og prioriteres knallhardt, sier Inger Elisabeth Sagedal. 

Fortsett med fordeler for nullutslippsbiler

Forslaget fra etatene stadfester behovet for å fortsette med fordeler for nullutslippsbiler.

- Miljøvennlige biler må være attraktivt å både kjøpe og bruke for at vi skal komme i mål med kutt i klimagassutslippene, avslutter Inger Elisabeth Sagedal.