Antall lesere har økt betydelig det siste året med en nettovekst på nesten 85 000.

– Vårt medlemsmagasin er et medium i fremgang, og et av de få som klarer å vinne lesere, sier Lina Schøyen, redaktør i Motor.

Tallene for sider som blir lest i bladet, viser at Motor er det tredje mest leste magasinet i Norge. Totalt har Motor nå 855 000 lesere, og det viser at langt flere enn den halve millionen med NAF-medlemmer er faste lesere. Mange leser Motor fordi én i familien er NAF-medlem. Vi vet også at bladet spres til venteværelser hos leger, tannleger, bilverksteder med mer.

Fra 2014 er Motor heleid av NAF og magasinet har gått gjennom en stor omlegging i forhold til hvordan Motor var i fjor.

- Dette er gode og gledelige tall for oss, og viser at omleggingen har fungert bra, sier Lina Schøyen. - Vi ønsker å være et moderne og folkelig magasin som oppleves relevant for våre mange lesere. Det har vi lyktes med, avslutter hun.