Dette viser en befolkningsundersøkelse NAF har gjennomført.

Når så mange mener de vil bruke betydelig lenger tid på sin hverdagsreise med kollektivtransport, viser det utfordringene som ligger foran oss. Tidstapet må reduseres betydelig dersom større deler av norske trafikanter skal reise kollektivt. Hverdagsreisen er den viktigste årsaken til «tidsklemma» som mange av oss opplever hver eneste dag. Da er ikke økt reisetid det man er ute etter.

Størst kollektiv-potensial i Oslo

Oslo-folket er mest villig til å gå over til kollektivtransport hvis tilbudet blir bedre, viser undersøkelsen. 57 prosent i Oslo og Akershus svarer at de vil det. Køene er tettest i Oslo-området. Så det forklarer nok hvorfor så mange kan tenke seg å reise kollektivt.

I den andre enden av skalaen er trøndernes hovedstad der 44 prosent svarer at de vil bruke mer kollektivtransport om tilbudet blir bedre. Hele 41 prosent i Trondheim og omegn svarer klart at de ikke vil gjøre det. Litt over halvparten av de spurte i Bergen og Stavanger oppgir at de vil gå over til kollektivtransport om tilbudet blir bedre.

Hyppighet og pris viktigst

For befolkningen i tre av Norges fire storbyområder er hyppighet slik at man kan reise når det passer en selv, viktigste årsak til å gå over til kollektivtransport. Unntaket er Oslo der prisreduksjon er viktigst, mens hyppighet kommer som en god nummer to. Pris er også viktig i de andre byene. I Trondheim og Stavanger kommer lavere pris som nummer to, mens bergenserne er mer opptatt av at reisetiden må bli vesentlig lavere for at de skal gå over til kollektivtransport.

Oslo skiller seg ut som det stedet som er mest opptatt av komfort. En av tre i Oslo-området oppgir at det å være garantert sitteplass må til for å gå over til kollektivtransport.

Storstilt utbygging må til

I tillegg til reisetid bekrefter undersøkelsen at kollektivtilbudet i de voksende storbyområdene må bygges ut betydelig. Hyppighet, regularitet, pris og tilgjengelighet er for dårlig per i dag til å at mange vil gå over til å reise kollektivt.

Skal man ta trafikkveksten med kollektiv, sykkel og gange må det tas grep nå.

Folkets Transportplan

NAF bruker befolkningsundersøkelsen til å lage Folkets Transportplan 2014 - 2023 som et alternativ til Nasjonal Transportplan (NTP). Folkets Transportplan viser hvor skoen trykker i samferdselspolitikken. Her kommer utfordringene norske trafikanter møter i sine reiser hver eneste dag, frem. Det er dette som må være retningen for samferdselsdebatten.

Folkets Transportplan presenteres fredag 30. august kl. 10.