Vrakpanten sto på stedet hvil i over ti år. Den ble ikke en gang justert etter konsumprisindeksen. I 2012 ble den økt til 2000 kroner, for så å øke fra januar 2013 til 2500 kroner og nå sist 1. juli til 3000 kroner.

Godt verktøy for å få ut de verste bilene

Økningene viser at vrakpanten er et godt verktøy for å få ut de eldste og mest forurensende bilene fra bilparken. I første halvår i år ble det vraket 8800 flere kjøretøy enn første halvår i 2012. Og bare i juli og august ble det vraket 8000 flere kjøretøy enn de samme månedene i fjor.

Vrakpanten må økes til minimum 5000 kroner

For å få til en jevnt høy utskiftning av bilparken, mener NAF at vrakpanten må være på minimum 5000 kroner. I dag er gjennomsnittlig levealder på en bil litt over 19 år i Norge. NAF vil ha denne levealderen ned til 14-15 år. Selv om den økningen vi har sett fører til økt vraking, må det mer til for å få ned gjennomsnittsalderen på den norske bilparken betydelig. En nyere bilpark er viktig både for trafikksikkerheten og miljøet.