NAF og Virke stod sammen og overleverte i går et klart budskap til politikerne i Oslo. Oslo-byrådet må forholde seg til enigheten i den reviderte avtalen om Oslopakke 3.

Dette gjelder spesielt at "kapasiteten på E18 øst for Fornebukrysset/Lysaker endres ikke».

Avgjøres i bystyret 16. november

Bakgrunnen for vårt engasjement er at byrådet i Oslo legger opp til innsigelser mot Bærum kommunes reguleringsplan for E18. Blir en innsigelse vedtatt i bystyremøtet 16. november innebærer det i realiteten en trenering av arbeidet med bedre og mer miljøvennlige løsninger for en helhetlig utbygging av E18 Vestkorridoren.

Unødvendig omkamp om Oslopakke 3

E18 gjennom Bærum er Norges mest trafikkerte veistrekning, med 80-90 000 kjøretøy hver dag.

– Det at byrådet på denne måten forsøker å trenere byggingen av ny E18, er uheldig for trafikantene. Vi reagerer sterkt på at byrådet på denne måten forsøker å lage omkamp etter forhandlingene i Oslopakke 3, sier kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF.

– Virke mener innholdet i byrådets forslag om å gjøre E18 inn mot Oslo til en by-tilpasset vei dimensjonert for maksimum 70 km/t, vil skape en flaskehals. Vi oppfatter denne uttalelsen som trist, sier administrerende direktør i Virke, Vibeke Hammer Madsen.

Ytterligere utsettelser i arbeidet med forbedring av E18 vil være å svikte ikke bare reiser og transport i næring, men også arbeidet for påskynde løsninger for bedre lokalmiljø, bedre kollektivtransport og ønsket næringsutvikling.

Budskapet ble overlevert til partiene i Oslo bystyre, og Oslo Høyres Eirik Lae Solberg uttalte at det er opprørende at Arbeiderpartiet og Miljøpartiet nå tar omkamp om E18. Solberg lovet å ta budskapet med inn i bystyremøtet.