Om en uke kommer resultatet fra forhandlingene av Oslopakke 3. Nå er tiden inne for å legge vekk partipolitiske kjepphester og sørge for at trafikantene kommer seg effektivt rundt i fremtidens hovedstad. – Om bare fjorten år er det 250 000 flere mennesker som bor i Oslo-området. Derfor må politikerne nå bli enige om en kraftfull pakke. Vi har ingen tid å miste, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Alle vet egentlig hva som må til. Storsatsing på kollektivtransport, hvor ny t-banetunnel er ryggraden, må på plass. Det må gjøres tryggere og mer effektivt å sykle. Biltrafikk må legges under bakken for å frigjøre areal til boliger og arbeidsplasser slik man har lykkes med i Bjørvika og på Løren.

- Vi ser at privatbiltrafikken går nedover. Men nytte- og næringstransporten øker og vil eskalere. Alle er enige om at persontransporten skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Nå forventer vi at det tas grep, sier Sagedal. – Legg valgkamputspill og kjepphester til side og bli enige, oppfordrer hun.

NAF åpner for køprising
Nullvekstmålet innebærer at biltrafikken ikke skal øke. Et mulig tiltak er å bruke bomsnitt for å regulere trafikken etter hvor stort press det er på veiene - altså når og hvor biltrafikken skal gå. Politikerne kan rendyrke en køprisingsløsning i stedet for å lage en slags hybridløsning hvor man både skal dempe biltrafikken, men samtidig være avhengig av bilene for å skaffe inntekter.

- Alle partiene er enige om at biltrafikken skal ned. Dagens bompengesystem vil dessuten ikke fungere for morgendagens utfordringer. Man må derfor også være villige til å se på om kollektivtrafikantene og utbyggerne skal bidra i revidert Oslopakke, avslutter Inger Elisabeth Sagedal.