Endelig er dispensasjonen over for bompengeinnkrevingen i Oslofjordtunnelen. Det er bra for lommeboka til pendlerne i området, men trafikksikkerheten er ikke noe bedre nå enn for tre år siden. – Når det gis tre års dispensasjon begrunnet i trafikksikkerhet på grunn av økt trafikk, må man forvente at noe er gjort. Dessverre er det ikke det, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Planer på gang, men ingen trafikksikkerhetstiltak

I de tre årene som har gått har det blitt satt i gang planprosesser om nye løsninger for kryssingen av Oslofjorden. Men når bompengene i dag forsvinner fra tunnelen, er veien akkurat som for tre år siden. Trafikken vil øke og veinettet i området kan bli overbelastet. Allerede for tre år siden lå man bakpå med planarbeidet. Datoen for når tunnelen var nedbetalt visste man, men klarte ikke den gangen å ha planene ferdige slik at man lå i forkant av situasjonen.

- Situasjonen er den samme i dag. Pendlerne sparer penger på sin hverdagsreise, men det er grunn til å frykte at de får en mer usikker reise. Det er ikke bra, sier Sagedal. - Den ekstra innkrevingen har gitt 200-300 millioner ekstra kroner i inntekter. Nå må Samferdselsdepartementet legge penger på bordet for å gi trafikantene en sikker reise, fortsetter hun.

God tid uten at noe har skjedd

Selv om departementet i dag hadde bestemt seg for hvilken løsning de skal velge, så visste man at det ikke ville stå ferdig bygget i dag. Derfor burde den eksisterende veien vært sikret med eksempelvis breddeutvidelse og midtdelere.

- Mye kunne vært gjort på tre år, men ingenting har skjedd på Solvik-Olsens vakt, avslutter Inger Elisabeth Sagedal.

Tre mulige nye løsninger for å krysse Oslofjorden

Det er ennå ikke bestemt hva slags løsning en fremtidig vei skal ha. Det sees på tre løsninger:

  • bygge nytt tunnelløp parallelt med det som eksisterer i dag. Her er reguleringsplanen ferdig.
  • stenge eksisterende tunnel og bygge bru over Håøya i stedet.
  • bygge helt ny tunnel litt lenger nord enn den som ligger der i dag.