• Bildet over viser at bremselengden blir betydelig lenger for piggfrie vinterdekk enn sommerdekk når det er varmegrader og våt asfalt. Den blå bilen på det nederste bildet er der bilen stoppet med sommerdekk.

NAF vil likevel ikke ha et påbud om sommerdekk i sommerhalvåret. Aktsomhetspargrafen i Vegtrafikklovens paragraf 3 bør være forpliktende nok, og forplikter oss alle til å ferdes sikkert. Den sier: «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret». Det betyr blant annet at man må sko bilen etter forholdene.

Ikke kjør med vinterdekk hele året

NAF anbefaler at du har to sett dekk til bilen; ett for sommerbruk og ett for vinterbruk. Piggfrie vinterdekk er laget av en gummi som holder seg myk på vinteren. Det betyr at dekkene kan bli altfor myke på sommerføre og i verste fall gi farlige kjøreegenskaper. Dekkene vil ikke ha den samme stabiliteten, sidegrepet og bremseevnen som de har på vinterføre. Årsaken til dette er at det om sommeren er mye varmere i luften, og at asfalten har en høyere temperatur enn på vinteren.

En test vi har utført viser at piggfrie dekk ved 80 kilometer i timen i 6 varmegrader på våt asfalt har 10,5 meter lenger bremsestrekning enn sommerdekk. Ved 50 kilometer i timen i 20 varmegrader er bremsestrekningen 14,5 meter lenger enn med sommerdekk.