– Eget utbyggingsselskap, infrastrukturfond, økt statlig ansvar for kollektivtransport i byene og ett bompengeselskap er noe vi har kjempet for lenge. Vi skal bidra til å fylle intensjonene i erklæringen med godt innhold til det beste for norske trafikanter, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF.

Erklæringen som Høyre og Fremskrittspartiet la frem mandag kveld er et retningsgivende dokument. Gjennomføringen av de store grepene for å bedre norske veier, baner og kollektivtransport, er avhengig av to ting: offentlige utredninger og kompromiss i Stortinget.

- Vi skal følge opp regjeringserklæringen både ved å være en vaktbikkje for norske trafikanter og ikke minst ved å bidra med vår kompetanse inn i det arbeidet som nå settes i gang, sier Skjøstad.

Den nye regjeringen setter i gang mange viktige og riktige prosesser for å få mer vei og bane for pengene. Et eget utbyggingsselskap som skal finansieres gjennom egenkapital og lån med statsgaranti, vil kunne gi raskere og rimeligere utbygging. En viktig start er å få et statlig bomselskap slik den nye regjeringen tar sikte på å få til.

- Det er den endelige modellen for utbyggingsselskapet som vil være avgjørende. Der er vi ikke ennå. Blant annet virker det som regjeringen ikke løfter finansieringen helt ut av statsbudsjettet ennå. Vi mener finansieringen må frigjøres helt fra de årlige budsjettene, mener Stig Skjøstad.

Storbyene i Norge vokser raskt og utfordringene står bokstavelig talt i kø. Så langt har kommunene selv måttet ta for mye av ansvaret for å bygge ut gode kollektivløsninger. Dette kan det nå bli slutt på.

- Vi har blitt hørt når det i regjeringserklæringen står at staten skal ta halvparten av regningen for viktige kollektivløsninger i byene. Følges dette opp tar endelig staten det ansvaret den har for å løse storbyutfordringene, avslutter Stig Skjøstad.