Aldri tidligere har samferdsel vært så viktig for det norske folks valg av parti. Samferdsel blir kun slått av helse som viktigste tema i valgkampen til høsten, viser en ny undersøkelse fra NAF. Dette inspirerer NAFs landsmøte ved inngangen til valgkampen.

Med en fersk Nasjonal transportplan og en kommende valgkamp, skal vi kjempe på vegne av mer enn en halv million trafikanter. Vårt mål er at politikerne forplikter seg til å finne andre måter å finansiere vei og bane enn dagens ordning. Vi ønsker mer for pengene og kortere vei fra plan til ferdig prosjekt.

Utfordringene står i kø for at folk skal komme seg effektivt og trygt fram i hverdagen. Hvordan politikerne har tenkt å løse hverdagsutfordringene våre, er viktigere enn noensinne. I storbyene må det investeres i effektive kollektivløsninger, innfartsparkeringer og sykkelveier i tillegg til veivedlikehold. I distriktene er veivedlikeholdet det klart viktigste. Hverdagsreisen blir sentral i høstens valgkamp enten det handler om jobbreisen, skoleveien eller turen til fritidsaktiviteter.

NAF har med sin nye formålsparagraf forpliktet seg til at samferdselsdebatten skal handle om det som virkelig betyr noe for norske trafikanter.

 

NAFs reviderte formålsparagraf lyder som følger:

NAF er en uavhengig, medlemsstyrt forbruker- og interesseorganisasjon som ivaretar medlemmets behov som trafikant:

  • NAF skal hjelpe medlemmene gjennom å tilby et attraktivt fellesskap og gunstige fordeler
  • NAF skal kjempe for medlemmene gjennom markant samfunnspåvirkning for å sikre trygg, effektiv og miljøvennlig samferdsel.

Røros, 27. april 2013