Å differensiere pumpeprisen vil være upraktisk og vanskelig å gjennomføre. Det handler mer om symbolpolitikk enn god distriktspolitikk. Men det er behov for å gjøre noe, spesielt siden folk er mer avhengig av bil og drivstoff i distriktene. Dessuten er det ikke så mange elbiler på veiene på bygda. Det handler om større avhengighet av bil, og lengre hverdagsreiser.

Medlemsorganisasjonen NAF mener det finnes langt bedre løsninger enn gammeldags flikking på drivstoffavgiften. Ny teknologi åpner for å prise kjøring i by og bygd på ulik måte. Tiden er derfor inne for å erstatte dagens avgifter med intelligent veiprising. Vi oppfordrer myndighetene til å utrede ikke-sporbar veiprising som erstatning for dagens bilrelaterte avgifter.  

Gjort riktig, vil dette bli mer rettferdig. Norge må legge til rette for god mobilitet for folk, uavhengig om man bor i Svolvær eller Oslo.

Vi må slutte å skru på et gammelt og skjevt system og heller tilrettelegge for fremtiden. Klimamålene for transportsektoren er satt, og de er tøffe. NAF mener det er mulig å tilrettelegge for raskere og renere hverdagsreiser, og dermed oppfylle målene. Det krever at politikerne tar nye virkemidler i bruk, slik at tiltak for å få ned utslippene ikke rammer distriktene urettferdig.