NAF har lagd en egen modell for planlegging og utbygging av norske veier og jernbane. Et eget utbyggingsselskap er en av nøklene for å få det til. Den andre viktige nøkkelen er et eget fond som henter pengene fra deler av oljefondets utbytte.

- Vi forventer at regjeringen kommer med en modell for finansiering i forbindelse med statsbudsjettet for 2015. Uten sikker finansiering vil ikke utbyggingsselskapet få det handlingsrommet det trenger, mener Sagedal.

Befolkningen støtter NAF

En undersøkelse InFact har gjennomført for NAF, viser at befolkningen vil ha endring i hvordan vei og jernbane blir planlagt og bygd. Tre av fire mener at det går for sakte med planlegging og bygging av norske veier og bane. Halvparten av de spurte svarer at det er en god idé med en ny modell for norsk samferdsel.

- I revidert nasjonalbudsjett oppfyller Regjeringen delvis ønskene til befolkningen og til NAF. Nå er det avgjørende at de tar et steg til slik at vi får sikret god samferdsel for fremtidens generasjoner, sier Inger Elisabeth Sagedal.