Skal reklamasjoner for mislykkede reparasjoner være gyldige selv om reklamasjonsfristen på fem år er utløpt? Det skal Høyesterett avgjøre når NAF fører sak om bilrust-reklamasjon på vegne av et medlem.

Det er en viktig prinsippsak Høyesterett skal behandler i dag. Avgjørelsen vil ha konsekvenser for langt flere varer enn bare bil. I dag har forbrukerkjøpsloven en reklamasjonsfrist på fem år for varer som er ment å vare lenge, så som biler, båter og hvitevarer. Men loven sier ikke noe om hva som gjelder ved mangelfulle utbedringer som er gjort i reklamasjonstiden. Det blir nå avklart.

Rustsaken vunnet i to rettsinstanser

Bilforhandleren Star Autoco utbedret i 2006 rustskader på NAF-medlemmets Mercedes. Medlemmet betalte ikke for utbedringen, da den ble utført som et reklamasjonsarbeide. Alle fire dører ble utbedret og bakluka skiftet.
I 2009 dukket rusten frem igjen på alle fire dørene, mens bakluka som ble byttet ut i 2006, var rustfri. NAF-medlemmet valgte å reklamere på jobben som ble gjort i 2006, men Star Autoco viste til at reklamasjonstiden var gått ut.
Saken havnet i Oslo tingrett som konkluderte med at reklamasjonen sto seg til tross for at reklamasjonsfristen var gått ut. Dette fordi det tar tid før rusten kommer tilbake og man får bevist at utbedringsarbeidet er dårlig utført. Lagmannsretten opprettholdt tingrettens konklusjon.

Star Autoco valgte å anke lagmannsrettens dom. Derfor er det nå landets øverste rettsinstans som skal avgjøre denne prinsipielt viktige saken.

NAF med deg hele veien

NAFs advokater har bistått medlemmet hele veien i rettssystemet. Det er første gang at NAF er i Høyesterett med en sak.