Undersøkelsen viser at det for folk er viktig hvordan man kommer seg til og fra jobb, barnehage, skole, fritidsaktiviteter osv. Gode løsninger er avgjørende for at hverdagen skal gå rundt for alle i Norge. Samferdselspolitikk er viktigere enn noen gang og vil påvirke valget til høsten.

Kvinnene er også like opptatt av samferdsel som menn. Dette bryter med oppfatningen om at samferdsel er en mannegreie.

Veivedlikehold viktigst
Politikerne liker å snakke om de store utbyggingene som ferjefri E39 langs vestlandskysten og utbyggingen av InterCity-tog på Østlandet. Undersøkelsen viser at det som er viktigst for velgerne er veivedlikehold. Tre av fire spurte sier at veivedlikehold i distriktene er det viktigste å løse i samferdselspolitikken. Når det krever mellom 400 og 500 milliarder kroner for at riksveiene skal få god standard, er det ikke rart at folk er opptatt av vedlikehold.

Alle landsdeler er positive til vedlikehold, men Nord-Norge skiller seg litt ut ved at hele 85 prosent svarer at dette er viktig eller svært viktig. I tillegg er det slik at vedlikehold blir sett på som viktigere jo eldre den spurte er.

Stort kollektivpotensial
En tredjedel av de spurte i NAFs ferske samferdselsundersøkelse svarer at de vil bytte til kollektivtransport dersom tilbudet blir bedre. I tillegg er mange villige til å bruke innfartsparkeringer. Dette viser at folk tar utfordringene om transport inn og ut av storbyene på alvor.

Det er sørlendingene og telemarkingene som er mest villige til å bytte fra bil til kollektiv. 43 prosent av disse sier de vil gjøre det om tilbudet blir bedre.

Oslo skiller seg ut ved at det allerede er en høy andel av kollektivbrukere. I hovedstaden er det i følge vår undersøkelse 69 prosent som allerede bruker kollektivtransport. I tillegg er det 15 prosent som sier de er villige til å bytte over dersom tilbudet blir bedre. 

NAF har utarbeidet en egen løsning for innfartsparkeringer der modellen er at det bygges ut parkeringsplasser langs hovedveiene inn mot byene. Fra parkeringsplassene vil det gå busser inn til byen i sammenhengende kollektivfelt. Med denne modellen er det enklere å ta et valg på vei til jobben.

Halvparten av de spurte mener dette er en viktig løsning. Av de som svarer at de allerede reiser kollektivt og de som sier de vil gå over til kollektivt hvis tilbudet blir bedre, er det 42 prosent som vil bruke innfartsparkeringene langs hovedveiene.

 

Tabeller:

Tabell 1: Viktige saker ved årets stortingsvalg
  Helse og omsorg Samferdsel og kollektiv Økonomi Arbeid Utdanning Miljø
1=svært uviktig 2 % 2 % 2 % 3 %  4 % 7 %
2 3 % 5 % 4 % 5 % 6 % 14% 
3 15 % 19 % 20 % 20 %  20 %  29% 
4 33 % 36 % 38 % 36 % 36 %  25% 
5=svært viktig 47 % 38 % 36 % 36 % 34 % 25% 

 

Tabell 2: Vedlikehold av veier i distriktene
  Total Mann Kvinne
1=svært uviktig 3 % 3 % 3 %
2 5 % 6 % 5 %
3 18 % 18 % 17 %
4 29 % 29 % 28 %
5=svært viktig 45 % 44 % 47 %

 

Tabell 3: Dersom kollektivtilbudet blir bedre, ville du valgt dette fremfor bilen?
  Total Mann Kvinne
Ja, bruker kollektivt allerede i dag 32 % 27 % 36 %
Ja, da ville jeg benyttet meg av kollektivt 33 % 33 % 34 %
Nei, har behov for bil uansett 29 % 34 % 25 %
Har ikke behov for verken kollektivt eller bil 6 % 7 % 5 %

 

Tabell 4: Bygging av parkeringsplasser langs hovedeiene med kollektivtilbdu inn til byene
  Total Mann Kvinne
1=svært uviktig 9 % 9 % 8 %
2 14 % 15 % 13 %
3 27 % 27 % 27 %
4 27 % 27 % 27 %
5=svært viktig 23 % 21 % 25 %