NAF har lenge tatt til orde for en utredning av veiprising.  

Veiprising betyr kort fortalt at man erstatter dagens bilrelaterte avgifter med en kilometerbasert avgift. At det skal erstatte dagens avgifter og ikke komme i tillegg til er et ufravikelig krav for NAF. I tillegg må personvernet sikres. 

Fjerne dagens avgifter 

Med veiprising kan man fjerne drivstoffavgiftene og engangsavgiften, og erstatte dem med en kilometeravgift. Med veiprising vil avgiftene i stedet være avhengig av hvor du kjører, når på døgnet du kjører og hva slags bil du kjører.  

Det vil for eksempel bli billigere å kjøre på landet enn i by, billigere å kjøre rundt byen enn inn i byen, billigere å kjøre utenom rush og billigere jo mindre utslipp bilen har. 

 

Mulig å sikre personvernet  

Selv om stadig flere politiske partier og fagmiljøer støtter en utredning om veiprising, er det ikke helt problemfritt å innføre. For NAF er det spesielt viktig at personvernet ivaretas. I dag samles det inn informasjon om hvor bilen din befinner seg gjennom bompengepasseringer.  

Med veiprising vil man bruke GPS til å samle inn informasjon om hvor bilen har vært for å kunne fakturere en riktig avgift. Da må det være trygge ordninger som gjør at informasjonen lagres trygt og slettes raskt.  

NAF er også helt tydelig på at det må begrenses hvor mange mennesker som skal ha adgang til disse opplysningene.  

NAF er derfor tydelige på at vi i første omgang kun snakker om en utredning, så får vi se om de foreslåtte personvernløsningene holder mål. Personvernhensyn må veie tungt, men det er betryggende å ha Datatilsynet og sentrale forskere innenfor samferdsel på linje med oss i dette premisset 

Bompenger må skrotes 

I tillegg ønsker NAF at bompenger avskaffes. Pengene Staten i dag tar inn på bompenger, nesten 13 milliarder i 2019, bør kuttes ved at Staten betaler for nødvendig infrastruktur med fellesskapets midler. 

FAKTA  

  • Veiprising betyr at man erstatter bilrelaterte bruks- og kjøpsavgifter med en kilometerbasert veiavgift.  

  • Størrelsen på kilometeravgiften vil variere, og være avhengig av hvor du kjører (billigere på landet enn i byen), når på døgnet du kjører (billigere utenfor rush) og hva slags bil du kjører (lavutslippsbiler betaler mindre enn andre biler). Størrelsen på avgiften vil også være avhengig av hvilke bilrelaterte avgifter den erstatter.   

  • Bilistene betaler rundt 50 milliarder i bompenger, engangsavgift, drivstoffavgifter og årsavgifter (2018), og kjører rundt 45 milliarder kilometer (2017). NAF vil at det totale nivået på bilavgifter skal reduseres.