– At forfallet på norske veier reduseres er viktig og noe folk vil merke godt i sine hverdagsreiser, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Samferdselsbudsjettet for 2016 går i riktig retning. I tillegg til økt satsing på vedlikehold øker også investeringene, men regjeringen er fremdeles avhengige av et høyt bompengebidrag.

- Vi mener at investeringer i riksveinettet må være uavhengig av de årlige statsbudsjettene. Der er det fortsatt et stykke igjen, men det blir spennende å følge utviklingen av Nye Veier AS som neste år får en drøy milliard kroner, sier Sagedal.

Byområdene i Norge står overfor en formidabel befolkningsvekst og med det øker også behovet for gode løsninger for transport. Målsettingen om å inngå bymiljøavtaler med de største byene videreføres i statsbudsjettet. Det er likevel usikkert om dette er nok for å ruste opp og bygge ut både vei- og kollektivinfrastruktur som er robust nok for fremtiden. Byene er avhengige av et solid bompengebidrag fra biltrafikken for å kunne tilby gode kollektivløsninger, samtidig som målsettingen er at trafikkveksten skal skje med kollektiv, sykkel og gange.

- Det er et paradoks at de som kjører bil i stor grad skal finansiere fremtidens løsninger. Staten må derfor inn med langt mer ressurser enn vi hittil har sett, avslutter Inger Elisabeth Sagedal.