Skal Oslo bli Europas miljøhovedstad, støtter vi det helhjertet. Men det må skje på en måte som ivaretar folks mobilitet. Vi må gjøre det attraktivt å velge miljøvennlig transport.

Selvsagt jobber vi for en renere klode og renere, grønnere byer.  Vi ser også behovet til våre 500 000 medlemmer, rundt 100 000 i Oslo-området for å komme seg rundt i hverdagen på en effektiv og miljøvennlig måte. Dette dreier seg om logistikk, ikke politikk.

Vi kjemper for en miljøvennlig bilpark. Det har vi gjort siden elbilene kom på markedet. Vi går i bresjen for at elbilfordelene skal opprettholdes også etter 2017.

Endringene i bilavgiftene fra 2015, er helt i tråd med NAFs politikk. Ladehybrider utgjør nå 25 % av nybilsalget.

Når det gjelder byluft, har vi for lenge siden pekt på løsninger for hvordan vi kan komme kø og trafikkork til livs.

I en rapport fra 2014 foreslår vi at det bygges innfartsparkeringer, med dedikert kollektivtilbud, langs hovedinnfartsårene inn til Oslo.

Omtrent samtidig med at Nguyen Berg fikk kontor på Rådhuset, stod vi ved E18 på Slependen og overbeviste bilister – og rikspolitikere – om at vi kan redusere køene dersom vi legger til rette på riktig måte.

Vinteren 2015 oppfordret vi våre medlemmer til å bli med på dugnad for bedre byluft.

Et godt utbygget kollektivtilbud, innfartsparkeringer, sykkelveier og trygge forhold for fotgjengere må på plass. Vi har, som Byråden ser, mange forslag til hvordan dette kan gjøres.

Så skal vi selvsagt spørre oss selv hva mer vi kan gjøre. Utfordre oss gjerne, for NAF er en del av klimaløsningen. Ikke problemet.

Les innlegget på dagbladet.no: