For mange er det en krevende og uoversiktelig å finne ut hvilke rettigheter man har blant anent i forhold til forsikringsselskap og NAV. NAFs advokater har bred erfaring fra personskadesaker i forbindelse med trafikkulykker.

Det er viktig at du søker bistand så raskt som mulig slik at NAF kan gi deg informasjon om dine rettigheter og hjelpe deg videre i prosessen. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.