– Fartsavpasning og vikeplikten gjelder like mye selv om skolepatruljen står der, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

I disse dager møter vi ferske nyopplærte skolepatruljeelever ved mange av landets gangfelt. Trafikantorganisasjonen NAF finner det riktig å minne om hvordan de kjørende skal opptre, særlig nå med alle de nye førsteklassingene som ferdes på skoleveiene.

– Kjørende skal ha så lav fart at de kan stanse straks ved passering av barn, uavhengig av om det er kryss, gangfelt eller lys. Vikeplikt for gående ved gangfelt gjelder fremdeles – selv om skolepatruljen er ute. Jeg både ser og hører det nesten daglig at folk gjør feil når de ser at skolepatruljen er på plass, mener Sagedal, som selv har to barneskolebarn.

Skolepatruljen skal passe på slik at barn ikke går når noen kommer kjørende. Kjørende har fremdeles vikeplikt selv om skolepatruljen stanser barna ved gangfelt.

– Vi har forståelse for at det er mange som er usikre, men ser du at skolepatruljen holder igjen barna ved bruk av flagget – skal du fortsatt stoppe, selv om det ser ut som det er «fritt fram» for de kjørende. Her venter skolepatruljen på at veibanen skal bli trygg, før de kan sette flagget ut i veien og slippe barna over, opplyser Sagedal og legger til at man må vise respekt for skolepatruljen.

Ved å være en del av skolepatruljen får barna inn viktig trafikkopplæring på et tidlig stadium som NAF mener er svært viktig.

– Skolepatruljen er et kjempebra tiltak for barn i alle aldre og at vi støtter det fullt ut, avslutter Sagedal.