Veiselskapet «Nye veier» vil kutte ut veibelysning på motorveiene de skal bygge for å spare penger. NAF er skeptiske til forslaget fordi opplyste veier handler om trygghet. Det er vel og bra å se til våre naboland, men på dette området er den norske modellen best. Belysning gir mer opplagte sjåfører. Uten lys, i høy fart og blending av motgående trafikk, blir sjåførene rett og slett mer anspente og slitne.

Bruk ny teknologi

I stedet for å kutte ut belysningen, bør Nye Veier heller bruke ny teknologi. Det finnes teknologi med sensorer i veien som gjør at veilysene skrur seg på en god strekning foran bilen. Dermed vil lysene kun være i bruk når det er trafikk på veien. I tillegg er det ingenting i veien for å ha færre lysmaster enn det som har vært vanlig.