Med snart 270  000 elbiler og 115  000 ladbare hybrider på norske veier nærmer Norge seg 400  000 biler med stikkontakt. Det er 15 prosent av bilparken.

- Ladeinfrastrukturen langs veiene er vår største bekymring akkurat nå. I løpet av 2020 vil vi antakelig passere 500  000 elbiler og ladbare hybrider, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Markedet leverer ikke

Før sommeren la regjeringen fram en strategi for alternativt drivstoff, men dette er langt fra nok til å møte utviklingen.

- Det som kom fra regjeringen var i praksis ikke en strategi. Den var et håp om en markedsbasert utbygging fra ladeaktørene. I praksis fungerer dette ikke, fordi antall ladere holder ikke tritt med elbiltettheten. NAF etterlyser større ambisjoner enn det markedet greier å levere, sier Sødal.

Tre grep

NAF har tre krav til regjeringen for å få på plass et bedre og mer rettferdig ladetilbud til el- og hybridbilistene:

- Det første er å få på plass mange nok ladere. Med dagens utbyggingstempo blir det stadig flere elbiler per ladepunkt og lengre ladekøer, sier Sødal.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har nettopp lagt fram tall som viser at antallet elbiler per ladepunkt økte fra 13 til 18 fra 2016 til 2018.

- Det andre er å bygge flere ladepunkter med større effekt. Nå kommer det en rekke elbiler som kan lade langt raskere enn den norske standarden på 50 kW. Vi må i større grad bygge hurtigladere for fremtiden, sier Sødal.

- Det tredje er at flere må få tilgang til trygg hjemmelading. Hvor blir det av støtten til hjemmelading som regjeringen har skrevet om i regjeringsplattformen, men som vi ennå ikke har sett noe til, spør NAF-rådgiveren.

Fakta:

Ladbare hybrider: Ved årsskiftet 2018/19 var det 98 000 ladbare hybrider på veiene. Til og med september i år er det registrert 12 064 nye ladbare hybride personbiler. Om denne trenden fortsetter vil det være om lag 115  000 ladbare hybrider på veiene ved nyttår 2020.

Elbiler: Ved årsskiftet 2018/19 var det 195  000 elbiler på veiene. Hittil i år er det registrert 55  000 nye og bruktimporterte elbiler. Om dette fortsetter vil det være om lag 270  000 elbiler på veiene ved nyttår 2020.