– I stedet for drivstoffavgift ønsker vi et alternativ der prisen bestemmes av hvor du kjører, når, og hvor mye bilen forurenser. Debatten rundt drivstoffavgift dreier seg nå om hvilken økning de ulike politiske partiene kan akseptere. Men dette vil ramme skjevt, uten å gi ønsket miljøeffekt, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Avgiftene på drivstoff er en kombinasjon av miljøavgift og avgift på veibruk. Den er den samme i hele landet, for tiden til sammen 5,96 kroner på bensin og 4,56 kroner på diesel.

Drivstoffavgift er kortsiktig løsning
- Økning av drivstoffavgiften er en kortsiktig politisk løsning. Det å dreie bilavgiftene fra kjøp til bruk er en utvikling NAF støtter helhjertet, men drivstoffavgiften er dessverre feil virkemiddel. Det rammer skjevt og straffer distriktene, uten å få bukt med klimagassutslippene, sier Sagedal.

Lanserer alternativ
NAF ber derfor om en utredning av et helhetlig veiprisingssystem der hvor man kjører, tid på døgnet og hvor mye bilen forurenser skal bestemme prisen på kjøreturen. En brikke lik dagens bombrikker, kombinert med teknologi i bilen, vil kunne sende informasjon på en trygg måte til en sentral som beregner prisen på kjøreturen.

- Nå må politikerne tenke fremover, lenger enn ett statsbudsjett av gangen. Et slikt system vil kunne tilpasses kjøremønstre på en mer finmasket måte. Slik kan vi få folk over på mer miljøvennlig transport der dette finnes, sier Sagedal.

Må kombineres med tilrettelegging
Mange ulike restriksjoner på bilkjøring innføres i byene; lavutslippssoner, dieselforbud, miljødifferensiering, bomringer. Bomsnittene er gjerne plassert etter gamle bruksmønstre som kun handlet om å skaffe inntekter. Dette skaper forvirring, og kan føre til uheldig dobbeltbeskatning.

- Dette kan løses på en enklere, mer treffsikker måte. Prising av veibruk, kombinert med tilrettelegging for kollektivtransport og innfartsparkeringer rundt byene, vil være sterke, målrettede virkemidler for å få folk til å parkere bilen, samtidig som det tar høyde for at vi ikke kan ha buss på hver fylkesvei, sier Sagedal.

Drivstoffavgifter 2016  
Bensin  
Veiavgift bensin 4,99
CO2-avgift 0,97
Diesel  
Veiavgift diesel 3,44
CO2-avgift 1,12