Det er den som stod som bileier ved årsskiftet som får kravet om årsavgift. I tillegg er eier ansvarlig for å betale årsavgiften innen fristen 20. mars, uavhengig av om man har fått tilsendt giro eller ikke.

Mangler du giro eller har mistet den, gå inn på www.toll.no og legg inn bilens registreringsnummer. Da får man nytt KID-nummer.

Gammel bil? Vrak den for å unngå årsavgift

Bare i årsavgift i 2014 skal norske trafikanter betale 9,463 milliarder kroner til staten. Det er flere måter å unngå å betale årsavgift på, men bare å la være å betale er selvsagt en dårlig måte.

Planlegger du å vrake bilen, gjør det før 20. mars så slipper du å betale årsavgiften. Vraker du bilen mellom 21. mars og 1. juli får du tilbakebetalt halve årsavgiften.

Biler som er kondemnert er kun erklært ubrukelige og er ikke det samme som vraking. Kondemnering er et forhold mellom forsikringsselskap og kunde. Har bilen vært registrert 1. januar og kondemnert i etterkant gjelder fortsatt årsavgiften.

Unødvendig ekstrainntekt til staten

Hvert år får staten inn mange titalls millioner kroner ekstra i purregebyr på årsavgiften. Likevel velger faktisk noen å avstå fra å betale årsavgiften som en protest. I 2013 var det 328 000 som fikk purring på årsavgiften, mens 146 000 fikk avskiltingsvedtak.

Det er mange klager på at årsavgiften er for høy, men å gi staten en ekstrainntekt er i hvert fall unødvendig. Betaler man ikke årsavgiften innen fristen, får man en tilleggsavgift på 250 kroner per personbil og 50 kroner per elbil og moped.

NAF har gjennomgått fylkestallene fra www.toll.no og rangert de beste og dårligste fylkene prosentvis i forhold til antall kjøretøyeiere.

Beste og verste fylker etter første purring

Fylkesvis - fem beste ved første purring (Prosentvis fordelt)
2012 2013
Sogn- og Fjordane 7,1 % Sogn- og Fjordane 7,02 %
Rogaland 7,9 % Møre og Romsdal 7,98 %
Møre og Romsdal 8,0 % Rogaland 8,19 %
Vest-Agder 8,5 % Oslo 8,24 %
Oslo 8,7 % Akershus 8,75 %
Fylkesvis - fem verste ved første purring (Prosentvis fordelt)
2012 2013
Vestfold 10,7 % Finnmark 11,14 %
Finnmark 10,7 % Vestfold 10,37 %
Østfold 10,3 % Hedmark 10,01 %
Hedmark 10,2 % Telemark 10,01 %
Telemark 10,1 % Østfold 9,98 %

Fylkestallene er hentet fra toll.no