Det er mer feilfylling i sommermånedene enn ellers i året. Vi nordmenn blir sløve i varmen, og da er det flere som tar feil pistol ved bensinpumpa. I perioden 21. juni til 21. juli i år har NAF hjulpet 317 bilister i Norge som har gjort dette.

Feil drivstoff kan gi fatale konsekvenser
Bensin kan gjøre store skader på en dieselmotor. Siden økningen i antall dieselbiler i 2007, har feilfylling økt som assistanseårsak. Når man vet at skadene kan komme på flere titallstusen kroner, skulle man tro at folk passet på. For av de 494 bilbergingene knyttet til drivstoff som NAF har utført den siste måneden, er to av tre feilfylling av bensin på dieselbil. Kun 14 assistanser skyldes feilfylling av diesel på bensinbil.

Flere assistanser i utlandet
Prosentvis har NAF flere assistanser til nordmenn som har feilfylt i utlandet. I perioden 21. juni til 21. juli ligger feilfylling på fjerde plass av assistanseårsaker i utlandet. I Norge er feilfylling den niende vanligste årsaken til bilberging i samme periode.

Totalt hadde NAF 11 494 bilberginger i Norge i perioden 21. juni til 21. juli i år. I utlandet hjalp vi 781 medlemmer i samme periode, og det er i Sverige, Danmark og Tyskland vi hjelper flest.

Av erfaring forventer NAF stor økning i behov for assistanse både i Norge og utlandet mot slutten av ferien. Dette fordi belastningen av kjøretøy har vært og blir større mot slutten av ferien.

 

Assistansestatikk fra NAF for 21. juni til 21. juli 2013

Tabell 1: Assistanser relatert til drivstoff (21.06 – 21.07.2013)

Årsak

Prosent

Antall

Bensin på diesel

64,2 %

317

Diesel på bensin

2,8 %

14

Tom for drivstoff

10,7 %

53

Annet

22,3 %

110

Totalt

100 %

494

 

Tabell 2: Topp 10 assistanseårsaker i Norge (21.06 – 21.07.2013)

 

Prosent

Antall

1. Motorfeil

22,5 %

2852

2. Batteri

18,8 %

2163

3. Punktering

14,9 %

1715

4. Tenningsfeil

7,0 %

820

5. Kollisjon/utforkjøring

6,4 %

739

6. Drivverk

6,2 %

710

7. Utelåsing

5,3 %

614

8. Bremser

3,0 %

346

9. Feilfylling

2,9 %

331

10. Kjøling

2,1 %

236

 

Tabell 3: Topp 10 assistanseårsaker til nordmenn i utlandet (21.06 – 21.07.2013)

 

Prosent

Antall

1. Motorfeil

27,3 %

213

2. Punktering

19,1 %

149

3. Batteri

16,9 %

132

4. Feilfylling

6,7 %

52

5. Drivverk

6,1 %

47

6. Tenningsfeil

4,9 %

38

7. Utelåsing

4,1 %

32

8. Kollisjon/utforkjøring

3,5 %

27

9. Bremser

3,1 %

24

10. Kjøling

3,0 %

23