– Hele en av tre vil samkjøre dersom det ble tilrettelagt for det, sier Nils Sødal, kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Sommeren er snart over og med det starter rushtidene igjen. Er du lei av å stå i bilkø og ikke har gode kollektivalternativer eller kan sykle, er samkjøring et alternativ. Da bidrar du til mindre kø og bedre flyt i trafikken. Kanskje har du en kollega eller nabo som skal samme vei?

- De som svarer at de kan tenke seg å samkjøre tilsvarer over 900 000 arbeidstakere. Hadde alle disse gjort det, ville det bidratt til en bedre hverdagsreise for alle, sier Sødal. – Forsvinner 15 prosent av bilene fra rushtidskøene, vil trafikken flyte, fortsetter han.

I undersøkelsen svarte 39 prosent at de ikke vil samkjøre. For å finne ut hva som hindrer folk i dette, spurte vi disse om det. Det er de praktiske tingene som gjør samkjøring vanskelig så som ærender, at ingen kolleger eller bekjente skal samme vei, behov for fleksibilitet ved arbeidstidens begynnelse eller slutt og at man må frakte barn. Veldig få oppga utrygt, ubehagelig med fremmede i bilen eller at man ikke gidder som årsaker.

- Dette viser at det ikke er en direkte uvilje mot samkjøring, men at det må passe i hverdagen for at flere skal gjøre det, sier Nils Sødal.

For mange er samkjøring noe de ikke har tenkt på som et alternativ. Bare 7 prosent svarte at de allerede samkjører. I tillegg er det 20 prosent som er usikre på om de ville valgt samkjøring. Dette tyder på at samkjøring er en ny form for transport man ikke vet helt hva innebærer.

- Hva med å teste dette ut nå når høsten starter? Kanskje det blir en god opplevelse som gjør hverdagsreisen enklere, sier Nils Sødal. – Man vet i hvert fall ikke hvordan det er før man har prøvd, avslutter han.