Flere av Statens vegvesens regioner bekrefter overfor VG at de de ikke får gjennomført de årlige inspeksjonene av alle riks- og fylkesveibroer. Regelverket til Statens vegvesen sier det skal gjøres. Hvert femte år skal broene ha hovedinspeksjon, men det brytes også altfor ofte. Mange broer har ikke hatt tilsyn på mange år. Verst er det der det er mest trafikk, faktisk står det dårligere til på de mest trafikkerte strekningene enn gjennomsnittet for landet.

- Det mest alvorlige er manglende kontroll med de lengste og tettest trafikkerte broene, mener Sagedal. - Dette tyder på feil prioritering. Broer der det går mye trafikk, eller der trafikken har økt mye siden broen ble bygget, må prioriteres, fortsetter hun.

Forfallet på landets broer er stort. Skal etterslepet på vedlikehold tas igjen, trengs det 15 milliarder kroner, og det kommer til syne blant annet i at over 1000 broer har store skader.

- Dette er de registrerte skadene, men når det viser seg at tilsynet svikter, frykter vi at det kan være verre, sier Inger Elisabeth Sagedal.

Vedlikehold er det viktigste for NAFs 500 000 medlemmer. De er tydelige på at vedlikehold av de veiene, broene og tunnelene vi har er viktigere enn å bygge nytt.

Saken viser hvor viktig et uavhengig veitilsyn er

2017 er første året Vegtilsynet er helt uavhengig av Statens vegvesen, og sjefen for Vegtilsynet er tindrende klar på at det ikke er betryggende at tilsynet av broene svikter som det gjør.
Dette beviser hvor viktig vegtilsynets uavhengighet er. Nå har vi endelig en instans som virkelig kan gå veimyndighetene etter i sømmene, avslutter Inger Elisabeth Sagedal.