I snitt reduseres den med 14 prosent for personbiler. Det er tredje året på rad omregistreringsavgiften reduseres. Dette vil glede både de som skal kjøpe eller selge bruktbil.

- Retningen er riktig, men det er langt igjen til dit NAF vil. Vi mener at omregistreringsavgiften skal dekke kostnadene for omregistrering uavhengig av alderen på bilen, mener Stig Skjøstad. – Men det er interessant å se at det nå innføres en flat omregistreringsavgift på 700 kroner for tilhengere. Dette kan kopieres også til bil, fortsetter han.

Fortsatt riktig dreining fra motorrom til utslipp

NAF er en sterk pådriver for å dreie avgiftene for nye biler fra motorrommet til det som kommer ut av eksospotta. Regjeringen fortsetter denne utviklingen. For tredje året på rad har regjeringen redusert det som kalles effektkomponenten, nemlig hvor mye antall hestekrefter skal gi utslag i avgiften på en ny bil. Samtidig skjerpes utslippskravene både for CO2 og NOx.

– Dette er positivt og i tråd med NAFs avgiftspolitikk. Nå må den kommende regjeringen fortsette det gode arbeidet de rød-grønne har gjort, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF.

Langsiktig omlegging virker

En langsiktig omlegging av bilavgiftene virker. Det gir lavere pris på de bilene man ønsker inn i bilparken, dvs. biler med lave utslipp. Selv om mye riktig har blitt gjort er det fortsatt mye jobb å gjøre for å få til en helhetlig omlegging av bilavgiftene.

- Vi forventer at en ny regjering fortsetter jobben og at det gjøres noe med vektkomponenten i engangsavgiften. I tillegg bør regimet for årsavgiften legges helt om, avslutter Stig Skjøstad.

Den klimavennlige omleggingen bekreftes også av at CO2-prisingen på flybensin, gass og mineralolje begynner å nærme seg avgiftene på drivstoff til bil. Det er ingen grunn til at klimautslipp skal koste langt mer for enkelte transportformer.