- I revidert budsjett tidligere i år kom det en lovende bilavgiftspakke som vi forventet å se et avtrykk av i dette statsbudsjettet. Vi var bare spente på hvor stort avtrykket ville bli, men det kom ingenting. Det er veldig skuffende, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonsjef i NAF.

NAF har lenge vært en pådriver for å flytte bilavgiftene fra det som er i motorrommet til det som kommer ut av eksosrøret. Målene og prinsippene de fire borgerlige partiene ble enige om i mai, fulgte på lang vei dette. Bilene som slipper ut minst skulle få avgiftslette, samtidig skulle det som kalles effektavgiften (antall hestekrefter) på sikt fases ut. I tillegg skulle betydningen av bilenes vekt reduseres.

- Nå blir dette ikke noe av. Det betyr at vi kommer til å slite med å nå klimamålene som politikerne har satt for 2020, slår Sagedal fast. – I tillegg vil norske trafikanter ikke bli premiert for å velge biler med mye sikkerhetsutstyr. Sikrere biler er det viktigste trafikksikkerhetstiltaket, fortsetter hun.

Avgiftspolitikken er avgjørende for å få folk til å ta riktige valg. I de årene Høyre og Fremskrittspartiet har sittet i regjering har ikke bilavgiftene blitt endret for å få skiftet ut en av Europas eldste bilparker.

- Det står i budsjettet at regjeringen vil komme tilbake til dette. Problemet er at vi har ikke mer tid å miste. Dette er ikke bra for hverken miljø, klima eller trafikksikkerhet, avslutter Inger Elisabeth Sagedal.