Når de fire partiene Høyre, FrP, Venstre og KrF nå er enige, betyr det at de har fulgt fagetatenes råd i forslaget til Nasjonal transportplan og tatt inn over seg at skal klimamålene nås, må vi slutte å selge bensin- og dieselbiler i 2025.

- Nå er det politikernes jobb å legge til rette for at folk velger de bilene som slipper ut minst, sier Sagedal.

- For å gjennomføre dette, må avgiftspolitikken brukes. Først av alt må avgiftsfordelene for elbil beholdes og bruksfordelene bestå, sier Sagedal. - Om ikke lenge vil bomringen i Oslo differensiere på utslipp, og da må el- og ladbare hybrider favoriseres.

Det kommer mange gode alternativer av både elbiler med lengre rekkevidde, hydrogenbiler og ladbare hybrider. Valgmulighetene blir store for forbrukerne.

I tillegg til avgiftspolitikken, er infrastruktur helt avgjørende. Teknologiene for nullutslipp er enten el eller hydrogen. I dag er det for få ladestasjoner for elbil rundt om i landet, så det må bygges ut langt mer. Når det gjelder hydrogen er det med unntak av noen i Oslo og Akershus, ingen fyllestasjoner.

- Det er bare å brette opp ermene og sette i gang. El- og hydrogenbiler er avgjørende for å nå målene som nå er satt, men folk velger ikke dette hvis de ikke kan bruke dem, sier Inger Elisabeth Sagedal.