Kort fortalt:

  • Bilen du har kjøpt kan ha hatt store skader – uten at du får vite om det.
  • Et offentlig storskaderegister vil gi oversikt over biler med alvorlige skader.
  • Det vil også gi trygghet for de som skal kjøpe bruktbil og tryggere veier.

Tilgjengelig for alle

Vi har i samarbeid med Norges Bilbransjeforbund, Bilimportørenes Landsforening og Forbrukerrådet jobbet for å få etablert et offentlig storskaderegister med oversikt over biler med store og trafikkfarlige skader.  

Det har vært en lang og tung prosess, men nå begynner vi å se resultater: Etter at vi og samarbeidspartnerne våre var i møte med Samferdselsdepartementet i vår, har departementet nå bedt Statens Vegvesen om å utrede grunnlaget for et storskaderegister. 

Større trygghet for bruktbilkjøpere 

For de som skal kjøpe bruktbil betyr det at de kan undersøke om bilen de har tenkt å kjøpe har vært kondemnert eller utsatt for store skader. Det er mange eksempler på at biler med store og trafikkfarlige skader har blitt videresolgt i bruktmarkedet, også av profesjonelle bilforhandlere. I løpet av et år får våre advokater og bileksperter rundt 30.000 henvendelser fra våre rundt en halv million medlemmer.

Et storskaderegister vil hindre at disse bilene kommer ut igjen i markedet uten at de er blitt reparert forskriftsmessig. Det gjør det mye tryggere for folk å orientere seg i bruktmarkedet. Hvis selger av bilen ikke kan dokumentere at bilen er reparert på en tilfredsstillende måte, så har du som kjøper et solid grunnlag for å vurdere om du skal gjennomføre kjøpet. 

Et storskaderegister vil hindre at trafikkfarlige biler kommer tilbake på veien. Det vil gjøre det tryggere for alle som ferdes langs norske veier. 

bil_rød_blå.jpg

TRYGGE BILER: Ingen har lyst til å kjøre eller møte på en bil på veien som ikke er trygg.

Må endre dagens regler 

Etter dagens regler kan ikke forsikringsselskapene dele informasjon om skade på biler som er registrert i forbindelse med en forsikringssak. Dette har vært det største hinderet for å få etablert et storskaderegister 

Det er denne hindringen Samferdselsdepartementet nå har bedt Statens Vegvesen om å utrede løsninger for å få fjernetI tillegg har de bedt Vegvesenet om å se på ulike alternativer for hvordan et storskaderegister skal organiseres.  

Med nye regler på plass som gjør det mulig å hente ut data om stor skader på bilene fra forsikringsselskapene, vil veien være åpen for et storskaderegister. 

Det gjenstår å se hva som blir resultatet av utredningen fra Statens Vegvesen. Vi vil følge denne saken tett videre. Håpet er at et storskaderegister er på plass om ikke alt for lang tid